POMOCNICZE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

– a) Zgłębnikowanie macicy. Zgłębnikowanie wnętrza macicy, które dawniej stosowane było bardzo często, jest dzisiaj już przeżytkiem nie daje bowiem żadnych pewnych wskazówek, a ma też cechy ujemne (możliwość przebicia ściany macicy).

Dokończ

Zapalenie tkanki łącznej miedniczej

Za zapaleniem tkanki łącznej miedniczej przemawia przede wszystkim stwierdzona w wywiadach łączność rozwijającego się guza (nacieku) z porodem, poronieniem lub z zabiegiem operacyjnym oraz podniesiona ciepłota ciała. Pęknięcie trąbki w przebiegu ciąży pozamacicznej daje tak znamienne objawy (nagły ból, osłabienie bez gorączki), że po uwzględnieniu ich łącznie z wywiadami przemawiającymi za ciążą pomyłka jest mało prawdopodobna. W przypadkach rozwijającego się między blaszkami więzadła szerokiego mięśniaka nic stwierdza się w wywiadzie ani żadnych burzliwych objawów, ani podniesienia się ciepłoty, ani łączności sprawy chorobowej z porodem czy zabiegiem operacyjnym.

Leczenie świeżego zapalenia tkanki łącznej miedniczej polega na ułożeniu chorej w łóżku i stosowaniu zimnych okładów (lub worka z lodem) celem ukojenia bólów. Jeśli można, należy jak najwcześniej podać penicylinę lub sulfanilamidy.

Jest rzeczą zrozumiałą, że należy dobrym odżywianiem wzmacniać pacjentkę, aby mogła zwalczyć

Dokończ

Skuteczność poszczególnych sposobów leczenia bólów krzyża

Skuteczność poszczególnych sposobów leczenia zachowawczego jest różna i trudna do sklasyfikowania z różnych względów, głównie dlatego, że choroba powoduje różnego stopnia kalectwo oraz ma nieregularne okresy zaostrzeń i remisji.

Dokończ

Niemiecka Republika Demokratyczna

W odróżnieniu od zachodnioniemieckich, bardziej rozbudowane są rozważania etyczne pedagogów zajmujących się problemami wychowania seksualnego w NRD (Borrman n, 1968 Bittighófer, 1969 Grassel, 1967 Bach, 1973). Jednak i w ich rozważaniach więcej jest analizy ogólnych założeń moralnych wychowania seksualnego niż szczegółowych norm moralnych. Oto główne myśli na ten temat Berada Bittighófera:

Dokończ

Posocznica

Posocznica (sepsis). U noworodków mechanizmy odpornościowe nie potrafią zapobiec szybkiemu rozmnażaniu się zarazków ani zneutralizować toksyn bakteryjnych, a reakcja komórkowa jest niewielka. Z tych przyczyn łatwo dochodzi do uogólnienia zakażenia. Przebiega ono często z niezwykłą szybkością, a ognisko pierwotne jest często nieuchwytne. W czasie posocznicy może dojść do przerzutów w różnych narządach, przede wszystkim w płucach.

Dokończ

ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W SEKSUALNOŚCI CZĘŚĆ 2

Wiele obserwacji przemawia za tym, że wszystkie funkcje psychiczne wpływają na seksualność. Ilipermnezja (nadczynność pamięci) na przykład może sprawiać, że wspomnienia, które w normalnych warunkach byłyby wygaszone, powracają nadzwyczaj intensywnie. Fenomen ten dotyczy szczególnie często wspomnień natury erotycznej i może mieć dwojakie znaczenie dla seksualności. Jeśli wspominane doświadczenia są przyjemne, może się to przyczyniać do wzrostu ogólnej pobudliwości seksualnej oraz sprzyjać wzmaganiu się natężenia pozytywnych emocji ukierunkowanych na konkretnego człowieka. Jeśli wspominane doświadczenia są negatywne (np. uraz związany ze zgwałceniem) może się to przyczyniać do znacznego zahamowania pobudliwości seksualnej oraz do uogólnionej nieufności, a nawet awersji, wobec wszystkich osobników należących do płci przeciwnej. Być może, iż podobny mechanizm leży u podłoża utraty lub znacznego obniżenia zdolności do miłości erotycznej po urazie związanym z nagłą utratą ukochanego człowieka, w momencie apogeum skierowanych do niego uczuć. Być może też, że odgrywa w tym pewną rolę „układ odniesienia”, bowiem utracony nagle, ukochany człowiek pozostaje w pamięci jako niedościgniony, wyidealizowany wzór, z którym wszelkie porównania aktualnego partnera mogą wypadać na jego niekorzyść.

Dokończ

ISTNIENIE POTRZEBY SEKSUALNEJ

Niezależnie od tego, że przyczyną zachowania seksualnego jest pierwotnie ‚istnienie potrzeby seksualnej, a w jednostkowym ujęciu jego pośrednim celem jest zaspokojenie tej potrzeby, zachowanie to można rozpatrywać także uwzględniając funkcję, jaką spełnia ono wobec gatunku. Funkcję tę można umownie podzielić na biologiczną i (u niektórych gatunków) społeczną. Funkcja biologiczna sprawia, że gatunek dzięki rozmnażaniu nie wymiera, zaś funkcja społeczna – że potomstwo może korzystać z opieki obojga rodziców.

Dokończ

Badania kontrolne w czasie stosowania kortykosteroidów

– 118 to oznaczenia masy ciała, ciśnienia krwi, dobowej ilości moczu. Należy też sprawdzić, czy nie tworzą się obrzęki. Okresowo trzeba kontrolować morfologię krwi, kał na obecność krwi utajonej, stężenie jonów K+ we krwi i tolerancję glukozy (test doustnego obciążenia glukozą albo oznaczenia glikemii na czczo, a następnie w 2 h po śniadaniu). Raz w roku należy wykonywać badanie radiograficzne żołądka i dwunastnicy, a także klatki piersiowej. Zalecenia dotyczące sposobu odżywiania się: 4-6 posiłków bogatobiałkowych w ciągu dnia, z dodatkiem jarzyn i owoców, przetworów mlecznych i mleka. Ograniczenia kaloryczne zaleca się osobom ze skłonnością do otyłości. Stosuje się także leki alkalizujące zawartość żołądka, a w okresie stosowania dużych dawek kortykosteroidów można zastosować dodatkowo cymetydynę. W razie potrzeby uzupełnia się niedobory potasu i wapnia. Osłona przeciwbakteryjna jest konieczna w przypadku już istniejących zakażeń ogólnych bądź ograniczonych ognisk zakażenia, a także w przypadkach, w których podatność na zakażenia dodatkowe jest zwiększona.

Dokończ

Rehabilitacja Bielsko-Biała – najlepsze opinie pacjentów

Rehabilitacja w Bielsku-Białej to najlepsze opinie pacjentów.

O tym, czy dany specjalista jest dobrym fachowcem decydują w dzisiejszych czasach w zasadzie jedynie opinie jego pacjentów, których jest tym więcej, im lepszy i lepszej sławy jest lekarz czy ośrodek. Tym właśnie sposobem rehabilitacja Bielsko-Biała ma całą masę zadowolonych pacjentów, co można potwierdzić sobie czytając pierwsze z brzegu forum internetowe poświęcone takiej właśnie tematyce. To, co jest stale podkreślane, to przede wszystkim pełen profesjonalizm rehabilitacja Bielsko-Biała, o którym można w zasadzie przeczytać najwięcej. Ludzie zwracają też często uwagę na indywidualne potraktowanie każdego pacjenta, co także należy zaliczyć bardzo na plus każdego lekarza czy większego ośrodka...

Dokończ

Rehabilitacja Kraków – niewestionowani specjaliści

Rehabilitacja w Krakowie to niekwestionowani specjaliści.

Każdy z nas w zupełnie inny sposób szuka pomocy dla siebie czy najbliższych, jeśli zachodzi taka konieczność. Część z nas rozpytuje o specjalistów swoich przyjaciół, jednak dzięki temu wszyscy nasi znajomi wiedzą o naszych najbardziej skrywanych tajemnicach oraz sekretach. Lepsze zdecydowanie jest przeczytanie opinii na temat danego specjalisty w Internecie. W przypadku

rehabilitacja Kraków

takie rozwiązanie sprawdza się w stu procentach, gdyż jest ono najprostsze i niewymagające zbytniego zużycia energii, która jak doskonale wiemy, lubimy oszczędzać. Znalezienie specjalisty nie jest proste, nie jest jednak też niemożliwe, o czym przekonali się pacjenci rehabilitacja Kraków, którzy szukając w intern...

Dokończ