Pierwotny rak jajowodu

Możliwe jest jednak łówcież przerzucenie się komórek rakowych z guza macierzystego do jajowodu za pośrednictwem naczyń chłonnych. Guz pierwotny bywa czasem usadowiony nie w obrębie części rodnych, ale w przewodzie pokarmowym. Ro: poznanie pierwotnego raka jajowodu nasuwa więc nieraz wątpliwości, ponieważ nie można wyłączyć nie wykrytego ogniska macierzystego w jakimś innym narządzie ustroju.

Pierwotny rak jajowodu, wychodzący ze ślurówki, występuje dość często obustronnie i to w przypadkach, w których stwierdza się niejednokrotnie przebyte zmiany zapalne, zwłaszcza zmiany gruźlicze w tym narządzie. Zdarza się on głównie u kobiet w latach przejściowych lub już po przekwitar.iu (45-55 rok życia) i to częściej u wieloiódek. Rozwija się przeważnie w bańce jajowodu, o wiele rzadziej w jego części przymacicznej.

Rak jajowodu ma postać brodawczakowatą (carcinoma papillomatosum) albo oczkowatą (carcinoma alneolare). Zdarza się, że w późniejszym okresie rozwoju guza zatraca on typ brodawczakowaty w miejscach, gd/ie naciek nowotworowy przenika w ścianę mięśniową, i przekształca się w guz o budowie mieszanej, w którym można stwierdzić obie odmiany bujania nowotworowego, broda wczakowatą ku światłu jajowodu i oczkowatą ku jego ścianie mięśniowej. Rak pierwotny jajowodu szerzy się albo przez naczynia chłonne (przerzuty do węzłów na przedniej ścianie tętnicy glównej), albo per continuitatem przez przebicie lub rozprzestrzenienie się nacieku nowotworowego na sąsiednie narządy.

Guzy, które okazały się po zabiegu operacyjnym, rakami pierwotnymi jajowodu, dochodzą czasem do wielkości jaja kurzego lub nawet’dużej pięści. Kształt trąbki bywa zachowany, dopóki nowotwór nie zniszczy jej ściany i nie przeniesie się na otoczenie.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>