Stosunek mięśniówki do błony śluzowej

Jtrzonu macicy. Część gruczołów torbielkowato rozdęta. W pod- tle poszerzonych gruczołów spoty-śdeiisku stwierdza się liczne limfocyty kamy czasem leukocyty. W tkance łącznej podłoża stwierdza się komórki wrzecionowate z dużymi jądrami. Nie ma jednak żadnego nacieczenia komórkami plazmatycznymi ani żadnych śladów tworzenia się tkanki ziarninowej. Leukocytów jest bardzo mało. W powierzchownej warstwie błony śluzowej stwierdza się natomiast zawsze ogniska martwicze i objawy silnego przekrwienia. Wskutek poszerzania się naczyń włosowatych i zwyrodnienia ich śródbłonków dochodzi również do obfitego śródmiąższowego krwawienia..

Stosunek mięśniówki do błony śluzowej zwykle jest prawidłowy. Wyjątkowo tylko gruczoły błony śluzowej wrastają do mięśnia macicy. Jajniki w przebiegu schorzenia wykazują charakterystyczne zmiany, które polegają na ich zaniku i na tworzeniu się w ich obrębie mniejszych lub większych torbielek (o średnicy 2-6 cm). Ściany tych torbieli mają budowę właściwą dojrzewającym pęcherzykom Graafa. Warstwa ziarnista w torbielkach mniejszych składa się z szeregu pokładów komórek nabłonkowych w torbielkach większych nie jest ona tak gruba, gdyż komórki ulegają zanikowi. W jajnikach brak zupełnie utkania luteinowego.

Istota metropatii krwotocznej polega, jak już wspomniano, na utrzymywaniu się ponad zwykły okres trwania, a nawet na dalszym przeroście, pęcherzyków Graafa, które nie ulegają pęknięciu, a tym samym nie dopuszczają do tworzenia się ciałka żółtego (folliculus persistens). Wobec ustawicznej produkcji hormonów ruj owych przez pęcherzyk Graafa dochodzi właśnie do patologicznych zmian w błonie śluzowej macicy, która pod wpływem estrogenów ulega wzmożonemu ustawicznemu przerostowi i poprzednio opisanym zmianom chorobowym.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>