Patogeneza bolesnego miesiączkowania

Procesy zapalne toczące się w zatoce Douglasa mogą również stanowić przeszkodę w odpływie krwi przez kanał szyjki, gdyż wywołują niekiedy nadmierne przodo- zgięcie macicy. Zapalenie przydatków, wyrostka robaczkowego, rzadziej pęcherzyka żółciowego, może również przenosić się na otrzewną miednicy małej w jej najniższym odcinku, jakim jest jama Douglasa i w związku z przekrwieniem tej okolicy w okresie przedmiesiączkowym i przeszkodami w odpływie krwi przez zagięty kanał szyjki wywoływać bóle podczas miesiączki. Odnosiłoby się to jednak raczej do zapalenia tkanki miedniczej, którego sposób powstawania jest zupełnie inny, chociaż nie można zaprzeczyć, że i przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego mogłoby w sprzyjających warunkach (przekrwienie w miednicy małej przed miesiączką) wydawać się bolesnym miesiączkowaniem.

W każdym razie należy przyjąć, że w patogenezie bolesnego miesiączkowania oprócz powodów natury mechanicznej (anatomicznej) i zapalnej wchodzą w grę jeszcze inne czynniki, a zwłaszcza niezwykła wrażliwość ośrodkowego i wegetatywnego układu nerwowego, jak również niedostateczne oddziaływanie hormonów jajnikowych na ściany macicy z następowym icli przykurczeniem, niepodatnością i słabością. Zdaje się, że ten ostatni czynnik odgrywa bardzo wielką rolę. Taka niedomoga jajników może być albo pierwotna i wówczas przejawem jej będzie późno występujące pokwitanie, nieregularne pojawianie się miesiączki i jej bolesność, albo wtórna – u kobiet, które miesiączkowały przedtem prawidłowo i bezboleśnie, a u których na czynność gruczołów płciowych wpłynęły jakieś szkodliwe sprawy.

Mianem „dysmenorrhoea essentialis“ określamy te postacie bolesnego miesiączkowania, których sposobu powstawania nie możemy sobie wytłumaczyć. Jest ono najprawdopodobniej następstwem zaburzeń czynności gruczołów dokrewnych ustroju, przede wszystkim jajników, przysadki mózgowej i tarczycy.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>