METODY WCZESNEGO WYKRYWANIA

Możliwości wczesnego wykrywania mają decydujące znaczenie dla rokowań w każdej chorobie nowotworowej, ale w przypadku nowotworów jelita grubego szczególnie zwiększają szansę chorych, gdyż te guzy rosną w miarę wolno. W przypadkach odpowiednio wczesnego rozpoznania, przeżywalność wynosi 75 procent. Każdy, kto skończył 40 lat, powinien co roku poddawać się palpacyjnym badaniom odbytnicy. Wiele lat temu pewien stary profesor chirurgii pouczał mnie: „jeśli nie włożysz tam palca, to będziesz musiał włożyć nóż”. Ocenia się, że gdyby większość ludzi poddawała się takim badaniom, co roku można by uratować życie tysięcy. Osoby po pięćdziesiątce powinny ponadto co najmniej raz w roku zrobić sobie badanie kału. Prosty i niedrogi zestaw do takiego testu powinien być dostępny w każdej aptece. (Więcej na ten temat piszę na stronach 361-363). Należy zastosować się do prostej instrukcji, a jeśli próbka kału położona na karcie testowej zabarwia się na określony kolor po dodaniu odczynnika chemicznego, który znajduje się w zestawie, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. W U SA większość praktykujących lekarzy daje pacjentom takie zestawy, prosząc o dostarczenie karty po wykonaniu testu. Inną metodą wczesnego wykrywania raka jelita grubego jest badanie tego narządu za pomocą wprowadzanego do nich wziernika (endoskopu) – wyposażo-nego w oświetlenie i zwykle w powiększający układ optyczny.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>