BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE

Inni badacze uważali natomiast, że między występującymi podczas miesiączki bólami a procesami zapalnymi w narządach rodnych zachodzi ścisły związek zaprzeczali nawet jakoby np. silne przodozgięcie macicy oddziaływało w jakikolwiek sposób na powstawanie tego cierpienia.

Ściśle biorąc żaden podział przypadków bolesnego miesiączkowania nie może zadowolić wszystkich badaczy i dlatego klasyfikacja tego cierpienia jest dotąd kwestią otwartą. Zmuszeni jesteśmy zatem posługiwać się tylko określeniami uwzględniającymi raczej objawy kliniczne i czas wystąpienia ich po raz pierwszy niż istotne czynniki etiologiczne. Istnieje tendencja utożsamiania dysmenorrhoea primaria z dysmenorrhoea medianie a, a dysmenorrhoea secundaria z dysmenorrhoea congestiva.

Bóle przy tego rodzaju miesiączkowaniu można sobie tłumaczyć odczuwaniem przez kobietę skurczów macicy, towarzyszących wydalaniu z jej jamy strzępków błony śluzowej wraz z domieszką płynnej krwi z rozerwanych drobnych naczyń krwionośnych. Skurcze te w prawidłowych warunkach nie są odczuwane jako ból, gdyż usuwana na zewnątrz wydzielina miesięczna nie stawia żadnego oporu, a dostatecznie odżywione i dobrze ukrwione ściany macicy są jędrne, podatne i roz- pulchnione.

Sytuacja zmienia się jednak, jeśli ściany macicy są źle ukrwione i niedostatecznie odżywione. Z chwilą gdy następuje jej przekrwienie, podnosi się ona w górę i zwiększa objętościowo, co powoduje uczucie napięcia uwydatniające się jeszcze bardziej, jeśli istnieje np. wywołane przez inne przyczyny – miejscowe zapalenie otrzewnej i więzadeł. Wówczas bardziej wrażliwe kobiety odczuwają prawidłowy przypływ krwi do macicy przed miesiączką jako ból nieraz bardzo dotkliwy. Z chwilą pojawienia się odpływu krwi z macicy napięcie jej ścian zmniejsza się i bóle ustają. Niepodatność ścian macicy, z jaką spotykamy się w jej niedoksztalceniu (kypoplasia), usposabia jeszcze bardziej do bolesnego miesiączkowania.

Jeśli ilość krwi miesięcznej jest wielka, skurcze macicy muszą być silniejsze, aby mogły usunąć krew z jamy narządu. W przypadkach takich rola wegetatywnego układu nerwowego nie jest sprawą obojętną. Ponieważ w czasie miesiączki przychodzi do wzmożenia pobudliwości układu wegetatywnego, można by uważać spastyczne skurcze szyjki macicy, które występują także w bolesnym miesiączkowaniu i przyczyniają się do utrudnienia odpływu krwi, za jeden z czynników wywołujących to cierpienie.

Obok czynników natury nerwowej wchodziłyby w grę, mimo zastrzeżeń licznych badaczy, także zaburzenia anatomiczne w związku z niedostatecznym rozwojem macicy. Długość kanału szyjki, jego szerokość, zagięcia w okolicy pars isthmica, większa zbitość ścian itd, odgrywają u osób wrażliwych z pewnością dużą rolę w patogenezie bolesnego miesiączkowania.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>