POCHWA

Okaleczenie pochwy. Okaleczenia pochwy są częstym zjawiskiem po porodzie. Niekiedy powstają one podczas spóikowania, zwykle w tylnej ścianie pochwy lub jej sklepieniu. W tym ostatnim wypadku towarzyszyć im może duże krwawienie. Niekiedy następuje nawet rozerwanie sklepienia, co bywa przyczyną zapalenia otrzewnej.

Zranienia pochwy zdarzają się również wskutek prób wywołania poronienia przez same chore lub osoby udzielające im pomocy. O wiele rzadsze są skaleczenia pochwy wskutek upadku, postrzału, nabicia się na pal itd.

Odrębną grupę schorzeń stanowią okaleczenia, których powodem jest długotrwały ucisk główki płodu na ścianę pochwy podczas porodu. Omówione one zostaną w ustępie o przetokach.

Leczenie okaleczeń pochwy polega na zatrzymaniu krwawienia i zeszyciu rany w warunkach aseptycznych. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie da się założyć szwów, które by tamowały krwawienie, należy zastosować tamponadę pochwy gazą antyseptyczną.

W związku ze skaleczeniami pochwy, a także macicy należy pamiętać, że w pewnych przypadkach mogą je powodować ciała obce pozostawione w częściach rodnych podczas masturbacji (szpilki do włosów, ołówki itd).

Po stwierdzeniu badaniem przez pochwę lub w razie potrzeby za pomocą wziernika ciała obcego w dolnych drogach rodnych należy je usunąć w sposób, który wydaje się najodpowiedniejszy można nawet zastosować uśpienie. Pozostawienie ich bowiem w pochwie nawet wówczas, kiedy nic mają ostrych brzegów, prowadzi do owrzodzeń, miejscowych stanów zapalnych i odleżyn.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>