Przetaczanie krwi

Przetaczaniem krwi wymiennym usuwamy z krwi noworodka większość przeciwciał oraz produktów hemolizy, a wprowadzamy do krwio- biegu noworodka krwinki odporne na działanie przeciwciał, tj. o czynniku Rh zgodnym z matką, o grupie krwi zgodnej z dzieckiem. W konflikcie serologicznym w obrębie układu ABO przetaczamy czerwone krwinki grupy -0 zawieszone w surowicy AB. Zwykle wymieniamy

– 2 objętości krwi noworodka (2/-is jego wagi, tj. około 5-0-0 ml krwi). Wymiana następuje wtedy w 86%. Do wymiany najlepiej użyć krew zagęszczoną, z której usunięto część osocza. Przetaczanie krwi wymienne można wykonać metodą chirurgiczną Wienera lub metodą Diamonda. Metoda Diamonda jest technicznie prostsza i polega na wprowadzeniu do żyły pępowinowej cewnika, do którego dołącza się strzykawkę z kurkiem trójdrożnym do wypuszczania i podawania krwi. Cewnik przepłukuje się heparyną. Podaje się i wypuszcza na zmianę po 1-0— 2-0 ml krwi. W celu uniknięcia hipokalcemii należy podawać w czasie zabiegu przez cewnik glukonian wapnia.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>