Leki stosowane przy niemiarowości serca

Pacjentów zagrożonych powinno się przede wszystkim poinformować o konieczności unikania wszelkich środków pobudzających, takich jak kofeina, alkohol, związki zawierające pochodne adrenaliny (często występujące w miksturach przeciwkaszlowych i lekach zmniejszających przekrwienie śluzówki nosa) i, oczywiście, nikotyna. Są specyficzne leki zmniejszające zagrażającą życiu nadpobudliwość mięśnia sercowego. Niestety, wiele z obecnie dostępnych może wywoływać bardzo poważne skutki uboczne, ich stosowanie wymaga więc ścisłego nadzoru lekarza specjalisty. Jest nadzieja, że inne środki, jeszcze w fazie eksperymentalnej, okażą się lepsze pod tym względem.

Leki stosowane przy niemiarowości serca to różne preparaty naparstnicy, chinidyna, prokainamid [Procain...

Dokończ

Fenacetyna i Paracetamol

Inne leki nie wywołują takich zaburzeń, ale tylko nieliczne są zupełnie nieszkodliwe:Piramidon – znajduje się w około dwudziestu roz-maitych lekarstwach, z których najczęściej stosowane są cofedon i optalidon, zawierające także kofeinę i bar-bituranowy środek nasenny. Wykazują one znaczną aktywność, ale też, w wyjątkowych

Dokończ

Mepakryna

Mechanizm działania albendazolu i mebendazolu – pochodnych benzimidazolu – polega na uniemożliwianiu pasożytom przyswajania glukozy. Leki te, po podaniu doustnym, słabo wchłaniają się, osiągając największe stężenie w osoczu po ok.

– 2,5 h ich wydalanie następuje częściowo w postaci nie zmienionej lub metabolitów z

Dokończ

Wszystkie cięższe urazy mogą być przyczyną wstrząsu urazowego

Po nałożeniu jałowego opatrunku na ranę nakłada się unieruchomienie (gdy rana jest rozległa lub połączona ze złamaniem kości). Dopiero w przychodni lub w szpitalu następuje mycie, golenie i dezynfekcja skóry, jako przygotowanie do ostatecznego opracowania rany lub zaopatrzenia otwartego złamania. Gdy okolica

Dokończ

Wpływ przekonań na nasze zdrowie

Nie jest konieczne, byś od razu dokładnie ich widział. Wystarcza poczucie, że są oni w każdej chwili do Twojej dyspozycji. Podobnie nie musisz ich wyraźnie słyszeć. Wystarczy, że będziesz rozumiał, co mają Cii do przekazania – jest to przecież „słuchanie” wewnętrzne.

Z czasem, ćwicząc w swoim wewnętrznym centrum, zauważysz, że osiągasz ten poziom umysłu coraz łatwiej i szybciej, potem wystarczy tylko

Dokończ

3 krańcowe typy budowy

Grubas, Herkules i chudzielec (w krańcowych wydaniach) zostali określeni odpowiednio 7-1-1, 1-7-1 i 1-1-7. 7 punktów było odpowiednikiem dominującej cechy, 1 – oznaczało posiadanie cech pozostałych typów. Człowiek posiadający przeciętną ilość cech wszystkich 3 typów otrzymał 4-4-4. Właściciel nieco wyrobionych barków

Dokończ

Przestrzeganie regularnego snu i odżywiania

Jeżeli naświetlane są okolice brzucha, nie należy jeść ciężkostrawnych i wzdymających pokarmów (smażone i tłuste potrawy mięsne, kapusta, fasola, groch), nie pić napojów gazowanych. Dbać o regularne wypróżnienie -• dużo warzyw i owoców w pożywieniu, odpowiednie leki zalecone przez lekarza prowadzącego.

Gdy naświetlana jest okolica jamy ustnej – usunąć protezę i wkładać ją tylko podczas posiłków.

Dokończ

Podział na leczenie zachowawcze i operacyjne

Klinicznie wyczuwa się guzek na wysokości łąkotki bocznej. Jeśli leczenie zachowawcze, fizykoterapia, hydrokortyzon nie dają wyniku, konieczne jest operacyjne usunięcie torbieli wraz z łąkotką.

Celem leczenia ortopedycznego jest zachowanie, poprawienie lub przywrócenie za-burzonej funkcji narządu ruchu, jeśli zaś jest to

Dokończ

Czym jest seksplozja?

„Te aspekty zachowań, które identyfikujemy jako psychologiczne, mogą być uważane za pewne aspekty anatomii i fizjologii” (Kinsey, 1953). tości tradycyjnie ważnych dla środowiska, do którego się wchodzi. Życie seksualne było taką elitarną wartością.

Dokończ

Korektywa i rehabilitacja dzieci i młodzieży

Do schorzeń wywołanych wpływami środowiskowymi, a występującymi w największym zakresie wśrou dzieci i młodzieży, przede wszystkim zaliczyć możemy wady postawy i otyłość. W obu tych typach schorzeń, odpowiednio programowana i prowadzona w instytucjach edukacyjnych, aktywność fizyczna stanowi czynnik profilaktyczny, korekcyjny, a w przypadkach szczególnie zaawansowanej choroby nawet terapeutyczny.

Dokończ

Błona dziewicza

Błona dziewicza (hymen) oddziela u dziewic przedsionek pochwy od pochwy, jednakże niecałkowicie, gdyż posiada otwór (o różnej wielkości) umożliwiający między innymi wydalanie krwi miesiączkowej. Kształt i brzegi błony dziewiczej mogą być różnorodne.

Dokończ

Aspekty problemów człowieka – rozwinięcie

Te trzy aspekty ujęcia muszą być jednakowo uwzględniane wtedy, kiedy chcemy wysunąć jakieś postulaty czy normy, gdy potrzebna jest pomoc w doznawanych przez człowieka konfliktach na tle życia seksualnego. Prowadzi to do konieczności uwzględnienia drugiej zasady metodologicznej, wynikającej z faktu, iż życie seksualne człowieka rozgrywa się na tle sytuacji całokształtu jego życia, wyznaczonej wielorakimi czynnikami. Dlatego też będziemy mówić o „sytuacji seksualnej”. Najważniejszymi jej czynnikami są:

Dokończ

Receptory węchowe

W nabłonku węchowym jamy nosowej mieszczą się receptory węchowe. Percypowane przez nie podniety węchowe biegną do opuszki węchowej oraz znajdujących się w niej, między innymi, komórek mitralnych, których aksony tworzą nerw węchowy prowadzący je do węchomózgowia. Skupiska receptorów węchowych mieszczą się w górnej (węchowej) części jamy nosowej.

Dokończ