Fenacetyna i Paracetamol

Inne leki nie wywołują takich zaburzeń, ale tylko nieliczne są zupełnie nieszkodliwe:Piramidon – znajduje się w około dwudziestu roz-maitych lekarstwach, z których najczęściej stosowane są cofedon i optalidon, zawierające także kofeinę i bar-bituranowy środek nasenny. Wykazują one znaczną aktywność, ale też, w wyjątkowych przypadkach, dzia-łają toksycznie na białe ciałka krwi. Twierdzi się, że tego zagrożenia nie stwarza noramidopiryna.

Fenacetyna – przy zbyt dużych dawkach może po-wodować uszkodzenie nerek. Glafenina (glifanan) – rzadziej stosowana, mimo że bardzo skuteczna może wywołać zaburzenia alergiczne i wątrobowe.

Paracetamol – używany bardzo często w czystej postaci albo w złożeniu z innymi lekami (np. w saridonie), jest w tej grupie najmniej szkodliwy. Istnieje szereg specyfików farmaceutycznych, które łączą niewielkie ilości wymienionych leków. Dzięki temu zwiększa się ich działanie przeciwbólowe, a zmniejsza ich szkodliwość. Jest to najlepszy sposób wykorzystania substancji uśmierzających ból.

Od paru lat wyliczone tu lekarstwa wypierane są przez niesterydowe środki przeciwzapalne, które mają silne działanie przeciwbólowe, ale, podobnie jak aspi-ryna, podrażniają czasami żołądek. Jednak najnowsze z tych leków są znacznie lepiej tolerowane i komplika-cje trawienne przy ich stosowaniu występują spora-dycznie. Należą one do pięciu dużych rodzin i wystę-pują w postaci tabletek lub czopków. Najczęściej używane są: ketoprofen (profenid), indometacyna (in- docid), piroxicam (feldene), diclofenac (voltaren).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>