PH pochwy

Masters i Johnson (1966) stwierdzają, że zasadniczymi czynnikami zmieniającymi pH pochwy na korzystne dla zachowania ruchliwości plemników jest mechanizm zwilżania pochwy treścią śluzowatą będący następstwem podniecenia seksualnego oraz natychmiastowy efekt bufo- rowy samego nasienia. Długotrwała stymulacja seksualna oraz związane z nią wydzielanie treści śluzowatej w pochwie odgrywa pewną rolą w zmniejszaniu się kwasowości pochwy, gdyż pH treści śluzowatej jest wyższe niż kontrolowanego środowiska pochwy. Po 30 minutach wydzielania tej treści pod wpływem stymulacji seksualnej pH pochwy podnosi się do 4,25-4,5. W związku z tym Fox (1974) podkreśla pewną niekonsekwencję w rozważaniach Mastersa i Johnson. Jeśli bowiem zakładają oni, że zwilżanie pochwowe odbywa się na drodze przesięku przez membranę pochwy, to należałoby się spodziewać, że przy dużej ilości treści śluzowatej pH pochwy powinno być bliskie pH osocza krwi (w przybliżeniu pH=7,4) – doświadczenia przeczą temu.

Dokończ

Seksuologia społeczna długości członka od wysokości ciała.

Obalono natomiast pogląd, że rozmiar członka w stanie zwisu jest czynnikiem decydującym o dostosowaniu seksualnym partnerów. W myśl tej koncepcji długi członek w stanie zwisu miał czynić mężczyznę bezwzględnie lepszym partnerem seksualnym. Większy członek miał się powiększać proporcjonalnie więcej w czasie wzwodu niż członek mniejszy. Badania jednak nie potwierdziły tego. Okazało się bowiem, że członek, który był mały w czasie zwisu (7,5-9 cm), zwiększał się niemal dwukrotnie w czasie wzwodu, natomiast członek duży w czasie zwisu (10-11,5 cm) powiększał się tylko o około 1,5 raza w momencie wzwodu. A więc w czasie wzwodu członek określany w stanie zwisu jako mały przybliża się znacznie swoją wielkością do członka określanego jako duży, będącego również w stanie wzwodu. Oczywiście, pewne różnice w rozmiarach wielkości nadal się utrzymują na niekorzyść członka małego, lecz na ogół nie w stopniu upośledzającym dostosowanie seksualne. O pełnym dostosowaniu seksualnym decydują zresztą przede wszystkim inne czynniki, takie jak zdolność akomodacyjna pochwy oraz związki uczuciowe, kultura i doświadczenie seksualne partnerów.

Dokończ

Doświadczenie przeprowadzone w Angli

O zdolności organizmu do zwalczania wirusa rozstrzyga przede wszystkim ilość przeciwciał wytworzonych w toku poprzedniego „doświadczenia” z danym wirusem. Przeciwciała, czyli specjalne białka wytwarzane w odpowiedzi na infekcję wirusową, atakują i niszczą intruza. Z biegiem lat, w wyniku zmagania się z różnymi

Dokończ

Studium dokonane przez Van Heeka

Bardzo interesującego studium dokonał Van Heek (1971), który zbadał na populacji 7143 respondentów reprezentatywnych dla ludności 5 krajów: Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i RFN źródła informacji seksualnej (tab. 7).

Dokończ

Wrzód sromu

Zapalenia ogólne sromu w przebiegu chorób zakaźnych, jak błonica, osp i róża, należą do rzadkości. Spośród zapaleń sromu ograniczonych tylko do pewnych jego miejsc należ wymienić przede wszystkim zajęcie przez proces zapalny gruczołów Bartholin i gruczołów przycewkowycb. Zdarza się to głównie przy zakażeniu rzeżączkowy

Miejscowe owrzodzenia, ropnie, czyraki, opryszczki sromu, których powstani jest dziełem przypadku, nie wymagają szczególnego uzwględnienia.

– b)Swoistą sprawą chorobową o wybitnie przewlekłym charakterze jest tzw. wrzód sromu żrą (ulcus roderts vulvae), który zdarza się zazwyczaj u prostytutek. Szerzy się on nie tylko po powierzchn ale i w głąb tkanek, powodując ich zniszczenie. Schorzenie to, określane także mianem ulcus vulv ckronicum, esthiomene, lupus perforons, ulcus chronicutn

Dokończ

KRYTERIA WYZNACZANIA PŁCI CZĘŚĆ 3

Najbardziej interesujące z punktu widzenia seksuologii i w pewnym sensie najmniej zbadane jest czwarte kryterium określania płci, na które składa się zespół cech psychicznych człowieka, stanowiących o jego poczuciu przynależności do odpowiedniego rodzaju płci oraz o jego orientacji seksualnej. Z całym naciskiem należy podkreślić, że istnieje ścisły związek trzech poprzednio wymienionych zespołów cech determinujących płeć człowieka z zespołem cech psychicznych, które jednak mogą być niezgodne zarówno z każdym, jak i z wszystkimi naraz zespołami uprzednio wymienionych cech.

Dokończ

Macica szczątkowa – opis

Główną przyczyną niepłodności jest niedomoga czynnościowa jajników, od której też w pewnej mierze zależy powstawanie upławów. Zbyt wielka kwasota pochwy, która, zdaniem pewnych badaczy, odgrywa dużą rolę w przypadkach pierwotnej niepłodności kobiet, a więc kobiet, które nigdy nie rodziły, zależy również od zaburzeń w czynności dokrewnej żeńskich gruczołów płciowych.

Guzy pochwy, w szczególności wychodzące z jej ścian torbiele i włókniaki, podobnie jak guzy sromu, mogą być czasem przeszkodą w spółkowaniu oraz udaremniać wędrówkę plemników. Do przeszkód w obrębie części miękkich kanału rodnego udaremniających stosunek płciowy należy zaliczyć wspomnianą już kilkakrotnie pochwicę. Byłaby ona jednak tylko względną przyczyną niepłodności.

Dokończ

W wyniku drażnienia przez upławy

W wyniku drażnienia przez upławy może powstać przerost brodawek skórnych sromu i powstanie kłykcin kończystych (condylo- mata acuminata). Szczególnie w czasie ciąży mogą one osiągnąć duże rozmiary, a ich rozpad wskutek procesów gnilnych może być przyczyną zakażenia połogowego. Kłykciny należy usunąć operacyjnie przez strzyżenie ich nożyczkami i przypalanie żegadłem. Małe, nieliczne brodawki wystarczy przypalić kwasem azotowym dymiącym lub chromowym.

Dokończ

Jednolity wał leukocytowy

Z tego powodu drobnoustroje chorobotwórcze spotyka się w przebiegu tego schorzenia nie tylko w obrębie błony śluzowej macicy, ale również w obrzękłej i rozpulchnionej mięśniówce. Jeśli zarazkom uda się przedostać w głąb tkanek, wokół miejsca ich wtargnięcia gromadzą się leukocyty. W wyniku tego d jednolitego wału leukocytowego odłączają się niekiedy-widoczne pod mikro- kopem-jakby wypustki, pasma tkanki mięśniowej, nacieczonej krwinkami iałymi, w obrębie których mogą się tworzyć mniejsze lub większe ropnie.

W rzadkich przypadkach pewne części mięśniówki ulegają martwicy, za- racają łączność z podłożem i mogą być wydalone na zewnątrz w mniejszych ub większych cząstkach (metritis dissecans).

Zakażenie może się szerzyć z macicy na jej otoczenie poprzez ściany narządu, więc na tkankę przymaciczną, na otrzewną i na przydatki.

Dokończ

Etap mentalizacji i socjalizacja

Nie zawsze czysto fizjologicznego, bo i na kulturowym podłożu, np, pornografia. cach (na prywatkach), okolicznościach (bodźce wizualne z kina), i w których sprawca powinien urzeczywistnić pożądany stan rzeczy motywacja taka, prostą konkretyzacją potrzeby, jest podobna do działania normy, ale ze stwierdzenia: „to właśnie to”, „i to mi potrzebne” – nie wynika powinność.

Dokończ

PSYCHOFIZJOLOGIA ORGAZMU

Wiele spostrzeżeń przemawia za tym, że orgazm jest zjawiskiem występującym jedynie u ludzi. Jest nowym jakościowo zjawiskiem rozwojowym w procesie ewolucji człowieka. Z punktu widzenia rozwoju onto- genetycznego zdolność do oprzeżycia orgazmu należałoby traktować jako najwyższy etap rozwojowy seksualizmu człowieka. Orgazm jest zjawiskiem psychofizjologicznym, w wysokim stopniu uzależnionym od wpływów psychicznych i społecznych. W sensie czysto fizjologicznym jest to reakcja całego organizmu w czasie maksymalnego napięcia seksualnego, wyrażająca się najsilniejszym (w porównaniu z innymi fazami cyklu reakcji seksualnych) przekrwieniem i napięciem mięśniowym, powstałym w wyniku stymulacji seksualnej.

Dokończ

Psychologowie egzystencjalni

Przez cale życie spotykają nas różne zmiany: rozstania, większe lub mniejsze straty. Są to nasze „małe umierania”. Mówi się nawet: „Wyjechać, to trochę umrzeć”. Kolejne etapy życia to jakby kolejne narodziny. „My wczorajsi” już nie żyjemy rano narodziliśmy się „my dzisiejsi”. To, jak radzimy sobie z tymi „małymi umieraniami”, może

Dokończ

Estrogen i pigułki antykoncepcyjne

Wiele napisano o tym, jak można zapobiec schorzeniom reumatycznym (nawet wyleczyć z reumatyzmu) po prostu zmieniając DIETĘ- eliminując z niej kofeinę, alkohol, pomidory, czerwone mięso, tłuszcze nasycone, przyprawy, cukier i tytoń – lub wzbogacając dietę naturalną o megadawki witamin A, D, C, B-6 i E. Większość

Dokończ