Błona dziewicza

Błona dziewicza (hymen) oddziela u dziewic przedsionek pochwy od pochwy, jednakże niecałkowicie, gdyż posiada otwór (o różnej wielkości) umożliwiający między innymi wydalanie krwi miesiączkowej. Kształt i brzegi błony dziewiczej mogą być różnorodne.

Pierwsze spółkowanie zwykle wiedzie do defloracji, to jest uszko- dztnia błony dziewiczej, które wywołuje niewielki ból i krwawienie. Po pewnym czasie, zwłaszcza po pierwszym porodzie, z błony dziewiczej pozostają tylko małe brodawkowate strzępki znajdujące się na granicy przedsionka i pochwy. Zdarzają się błony dziewicze słabo rozwinięte, które nie wykazują cech defloracji mimo odbytego spółkowania.

Defloracja może też być niezamierzona wskutek działania urazu z zewnątrz lub podczas masturbacji, uprawianej zwłaszcza poprzez wprowadzanie do pochwy rozmaitych przyrządów kształtem przypominających prącie.

Defloracja wymuszona na dziewczynie, dokonana bez uprzedniego przygotowania psychicznego (którego celem jest między innymi obniżenie lęku lub/i wytworzenie przychylnego nastawienia do spółkowania) lub niezbyt umiejętnie dokonywana przez niedoświadczonego mężczyznę może stać się urazem psychicznym (a nawet fizycznym) mogącym przez dług czas wywierać ujemne następstwa dla odczuć seksualnych kobiety oraz jej postaw wobec życia seksualnego, wobec konkretnego partnera, a nawet wobec wszystkich mężczyzn. Pojawia się wtedy niechęć, a nawet agresja wobec sprawcy defloracji. Psychoanalitycy dopatrywali się w tym odrzuceniu następstw naruszenia uczuć narcystycznych oraz ożywienia kompleksu kastracji u zdeflorowanej kobiety. Odrzucenie bywa czarem wyjątkowo ostro wyrażone, a niechęć zamienia się w długotrwałą nienawiść, uniemożliwiając współżycie partnerskie kobiety ze sprawcą defloracji. Być może, iż stosowane w dawniejszych czasach w niektórych kulturach przepisy, prawa i rytuały nakazujące kobiecie odby- cie pierwszego spółkowania nie z mężem, lecz z innym mężczyzną (najstarszy wiekiem lub rangą mężczyzna w plemieniu, kapłan, obcy i nieznany, przypadkowy mężczyzna) lub spowodowanie defloracji na drodze mechanicznej przez stosowanie odpowiednich przyrządów miały na celu, między innymi, ochronę męża przed nienawiścią żony powstałą w wyniku defloracji.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>