Category Category

KĄPIELE BOROWINOWE

Działanie kąpieli borowinowych jest termiczne, chemiczne i mechaniczne zarazem polega z jednej strony na przyspieszeniu procesu wchłaniania wysięków zapalnych, dzięki korzystnemu wpływowa na krążenie, z drugiej zaś na nagrzewaniu tkanek przez czas dłuższy i w sposób dokładniejszy niż przy zwyczajnych kąpielach ciepłych. Dużą rolę odgrywa tu zawartość w borowinie ciał rujopędnych oraz składników rozpuszczalnych (związki żelaza), jak np. w borowinie krynickiej.

Dokończ

Indywidualność ludzkich zachowań seksualych

Konkretyzacja, mentalizacja i socjalizacja jako współistniejące procesy decydują o indywidualności ludzkich zachowań seksualnych, nadając tym zachowaniom cechy specyficzne, różne od spotykanych w świecie zwierzęcym. Ustalenie efektywnych sposobów zachowania seksualnego u zwierząt niżej rozwiniętych następuje instynktownie

Dokończ

Czy należy wzbogacać dietę dodat-kowymi dawkami witamin E i C?

U zwierząt laboratoryjnych można wy-wołać raka podając im pewne związki chemiczne. Jeżeli jednak wcześniej zaa-plikuje się im bardzo duże dawki witamin E i C, nowotwór nie rozwija się. Poza tym wydłuża się średnia życia tych zwierząt. Jak można wykorzystać te informacje? Czy należy wzbogacać dietę dodat-kowymi dawkami

Dokończ

BOLESNOŚĆ MIĘDZYMIESIĄCZKOWA

Nazwą bolesrości międzymiesiączkowcj oznaczamy bóle w dole jamy brzusznej występujące czasami w okresie między miesiączkami, niezależnie od bólów występujących przed miesiączką lub podczas niej. Cechuje je podobna okresowość jak miesiączki. Bólom tego typu podlegają kobiety w okresie dojrzałości płciowej. Miesiączka jest zwykle w takich przypadkach prawidłowa, chociaż niekiedy towarzyszą jej bóle. W pewnych przypadkach w okresie napadu bólów pojawia się nieznacznego stopnia krwawienie lub uplawy, Bóle nie są nigdy ostre, ale raczej tępe, umiejscowione w krzyżu i wywołujące uczucie ciążenia.

Dokończ

Biegunka

Żeby przekonać się, ile sorbitolu zawierają popularne „nie zawierające cukru” pastylki miętowe, przestudiowałem nalepkę znanego gatunku pastylek. Dowiedziałem się, że jedna pastylka zawiera 2 g sorbitolu. Tak więc każdy, kto ssie pięć lub więcej takich pastylek dziennie (to tyle, żeby zachować „świeży oddech” i trzymać na wodzy

Dokończ

AKTYWNOŚĆ PROLIFERCYJNA KOMÓREK

Prawdopodobieństwo indukcji nowotworu oraz czas latencji w rozwoju tego procesu pozostaje w ścisłym związku z występowaniem „fizjologicznych” czynników promocyjnych, w tym z aktywnością proliferacyjną komórek w obrębie narządów lub tkanek eksponowanych na kanceroge- ny. Szybka kinetyka odnowy komórek w tkankach i narządach tłumaczy w sposób najbardziej prawdopodobny znaczną podatność osób młodych na działanie kancerogenów.

Dokończ

POMOCNICZE BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

– a) Zgłębnikowanie macicy. Zgłębnikowanie wnętrza macicy, które dawniej stosowane było bardzo często, jest dzisiaj już przeżytkiem nie daje bowiem żadnych pewnych wskazówek, a ma też cechy ujemne (możliwość przebicia ściany macicy).

Dokończ

Zapalenie tkanki łącznej miedniczej

Za zapaleniem tkanki łącznej miedniczej przemawia przede wszystkim stwierdzona w wywiadach łączność rozwijającego się guza (nacieku) z porodem, poronieniem lub z zabiegiem operacyjnym oraz podniesiona ciepłota ciała. Pęknięcie trąbki w przebiegu ciąży pozamacicznej daje tak znamienne objawy (nagły ból, osłabienie bez gorączki), że po uwzględnieniu ich łącznie z wywiadami przemawiającymi za ciążą pomyłka jest mało prawdopodobna. W przypadkach rozwijającego się między blaszkami więzadła szerokiego mięśniaka nic stwierdza się w wywiadzie ani żadnych burzliwych objawów, ani podniesienia się ciepłoty, ani łączności sprawy chorobowej z porodem czy zabiegiem operacyjnym.

Leczenie świeżego zapalenia tkanki łącznej miedniczej polega na ułożeniu chorej w łóżku i stosowaniu zimnych okładów (lub worka z lodem) celem ukojenia bólów. Jeśli można, należy jak najwcześniej podać penicylinę lub sulfanilamidy.

Jest rzeczą zrozumiałą, że należy dobrym odżywianiem wzmacniać pacjentkę, aby mogła zwalczyć

Dokończ

Skuteczność poszczególnych sposobów leczenia bólów krzyża

Skuteczność poszczególnych sposobów leczenia zachowawczego jest różna i trudna do sklasyfikowania z różnych względów, głównie dlatego, że choroba powoduje różnego stopnia kalectwo oraz ma nieregularne okresy zaostrzeń i remisji.

Dokończ

Niemiecka Republika Demokratyczna

W odróżnieniu od zachodnioniemieckich, bardziej rozbudowane są rozważania etyczne pedagogów zajmujących się problemami wychowania seksualnego w NRD (Borrman n, 1968 Bittighófer, 1969 Grassel, 1967 Bach, 1973). Jednak i w ich rozważaniach więcej jest analizy ogólnych założeń moralnych wychowania seksualnego niż szczegółowych norm moralnych. Oto główne myśli na ten temat Berada Bittighófera:

Dokończ

Dzieci i grzebanie w nosie

Najczęstszym powodem krwotoków z nosa u dzieci jest brzydki nawyk dłubania w nosie. Są dzieci, które stale wkładają palec do przedniej części nosa, gdzie znajduje się gęsta sieć żyłek, które – stale narażone na podrażnienia – pękają i krwawią. Ten nawyk wykształca się często w wyniku jakiejś nieprawidłowości w jamie

Dokończ

Paciorkowcowe zapalenie gardła

Gdy dotrze do nerek, to nawet po latach da o sobie znać upośledzającym ich czynność stanem zapalnym (tzw. kłębkowe zapalenie nerek). Jeśli zaś zaatakuj e serce, o czym tu mówimy, wywoła w nim stan zapalny, rzadko stanowiący zagrożenie doraźne, a niebezpieczny przede wszystkim ze względu na swe późniejsze

Dokończ

Badania nad preparatem z mrówek boliwijskich

Uniwersytet w Miami prowadzi badania nad preparatem z mrówek boliwij skich – otrzymują go pacjenci cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów. Chociaż podobno pierwsze wyniki są zachęcające, to – jak zawsze – dopiero prowadzone przez lata badania statystyczne na dużych populacjach mogą je potwierdzić. A oto kilka

Dokończ