Category Category

PODTLENEK AZOTU CZĘŚĆ 2

Rozpatrując wpływ środków znieczulających ogólnie na układ krążenia trzeba wspomnieć o reakcjach układu autonomicznego. Podczas płytkiego znieczulenia ogólnego podrażnienie drzewa tchawiczo-oskrzelowe- go (intubacja dotchawicza, laryngoskopia) oraz bodźce chirurgiczne (nacięcie skóry, pociąganie za trzewia itp.) lub inne bolesne zabiegi wykonywane na pacjencie wywołują reakcję ze strony układu autonomicznego.

Dokończ

ROLA CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH W SEKSUALNOŚCI CZĘŚĆ 2

Wiele obserwacji przemawia za tym, że wszystkie funkcje psychiczne wpływają na seksualność. Ilipermnezja (nadczynność pamięci) na przykład może sprawiać, że wspomnienia, które w normalnych warunkach byłyby wygaszone, powracają nadzwyczaj intensywnie. Fenomen ten dotyczy szczególnie często wspomnień natury erotycznej i może mieć dwojakie znaczenie dla seksualności. Jeśli wspominane doświadczenia są przyjemne, może się to przyczyniać do wzrostu ogólnej pobudliwości seksualnej oraz sprzyjać wzmaganiu się natężenia pozytywnych emocji ukierunkowanych na konkretnego człowieka. Jeśli wspominane doświadczenia są negatywne (np. uraz związany ze zgwałceniem) może się to przyczyniać do znacznego zahamowania pobudliwości seksualnej oraz do uogólnionej nieufności, a nawet awersji, wobec wszystkich osobników należących do płci przeciwnej. Być może, iż podobny mechanizm leży u podłoża utraty lub znacznego obniżenia zdolności do miłości erotycznej po urazie związanym z nagłą utratą ukochanego człowieka, w momencie apogeum skierowanych do niego uczuć. Być może też, że odgrywa w tym pewną rolę „układ odniesienia”, bowiem utracony nagle, ukochany człowiek pozostaje w pamięci jako niedościgniony, wyidealizowany wzór, z którym wszelkie porównania aktualnego partnera mogą wypadać na jego niekorzyść.

Dokończ