BOLESNOŚĆ MIĘDZYMIESIĄCZKOWA

Nazwą bolesrości międzymiesiączkowcj oznaczamy bóle w dole jamy brzusznej występujące czasami w okresie między miesiączkami, niezależnie od bólów występujących przed miesiączką lub podczas niej. Cechuje je podobna okresowość jak miesiączki. Bólom tego typu podlegają kobiety w okresie dojrzałości płciowej. Miesiączka jest zwykle w takich przypadkach prawidłowa, chociaż niekiedy towarzyszą jej bóle. W pewnych przypadkach w okresie napadu bólów pojawia się nieznacznego stopnia krwawienie lub uplawy, Bóle nie są nigdy ostre, ale raczej tępe, umiejscowione w krzyżu i wywołujące uczucie ciążenia.

Wyjaśnienie genezy tych bólów nie jest łatwe. Większość badaczy łączy pojawianie się tego rodzaju bólów z jajeczkowaniem. Należałoby jednak przyjąć, że niekiedy samo wydobycie' się jajeczka z pęcherzyka Graafa przebiega nieprawidłowo lub że towarzyszą mu pewne zjawiska w obrębie narządów rodnych, które trzeba uważać raczej za patologiczne. Gdybyśmy się 2godzili również na to – za czym przemawiają spostrzeżenia wielu badaczy – że każdemu aktowi jajeczko- wania towarzyszą nie tylko skurcze macicy, lecz także pewne ruchy jajowodów i jajników, to można by przypuścić, iż przyczyna występowania bólu między- miesiączkowego jest raczej mechanicznej natury, jakkolwiek odgrywać tu musi pewną rolę i dobre ukrwienie jajników w okresie poprzedzającym samo wydobycie się jajeczka z pęcherzyka Graafa, spowodowane przez wytwarzanie się w tym czasie ciał rujopędnych. Tego, że nie można odnosić bólów miesiączkowych wyłącznie do pękania pęcherzyka Graafa, dowodzą przypadki, w których podczas operacji mimo bólów stwierdzono nienaruszony pęcherzyk Graafa.

Należy przyjąć, żc pewne osobnicze odchylenia od stanu prawidłowego muszą być przyczyną bólu w okresie jaj eczkowania, np. nieprawidłowe unerwienie jajników, zmiany patologiczne w drobnych naczyniach krwionośnych gruczołów płciowych, zmiany w otoczeniu jajników itp. – gdyż tylko w ten sposób można sobie wytłumaczyć, że nie występują one u wszystkich kobiet w okresie jaj eczkowania. Silny ból – umiejscowiony często zwłaszcza po stronie prawej – może nasuwać podejrzenie co do istniejącego przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego, tak jak bóle tego rodzaju połączone z krwawieniem z pękniętego pęcherzyka Graafa mogą przypominać pękniętą ciążę pozamaciczną jajowodową. Rozpoznanie różnicowe natrafia często na poważne trudności – zwłaszcza w przypadkach silnych napadów bólów, kiedy nie ma czasu na wykonanie badań pomocniczych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>