AKTYWNOŚĆ PROLIFERCYJNA KOMÓREK

Prawdopodobieństwo indukcji nowotworu oraz czas latencji w rozwoju tego procesu pozostaje w ścisłym związku z występowaniem „fizjologicznych” czynników promocyjnych, w tym z aktywnością proliferacyjną komórek w obrębie narządów lub tkanek eksponowanych na kanceroge- ny. Szybka kinetyka odnowy komórek w tkankach i narządach tłumaczy w sposób najbardziej prawdopodobny znaczną podatność osób młodych na działanie kancerogenów.

Przedstawione współzależności implikują także prawdopodobieństwo indukcji nowotworów pod wpływem kancerogenów w przebiegu chorób, w których zachodzą na przemian procesy destrukcji i odnowy komórkowej tkanek. Zróżnicowanie maksymalnej aktywności proliferacyjnej w tkankach i narządach, które we wczesnych okresach życia osobniczego przypada na różne jego fazy, pozostaje w prawdopodobnym związku z różną lokalizacją nowotworów indukowanych przez ten sam kancero- gen, zależną od okresu, w którym został on wprowadzony do organizmu. Znaczne przyspieszenie kinetyki odnowy komórkowej w narządzie rodnym, związane z okresem pokwitania, wyjaśnia np„ dlaczego nowotwory indukowane działaniem stylbestrolu w okresie życia płodowego ujawniają sią dopiero na krótko po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>