Objawy kliniczne urazu wewnątrzczaszkowego

Objawy kliniczne urazu wewnątrzczaszkowego są niezależne od tego, czym uraz był wywołany. O ile noworodek przeżyje, trudno stwierdzić, czy objawy kliniczne były wywołane przekrwieniem czy obrzękiem mózgu, krwawieniem śródczaszkowym czy wstrząsem. Tak samo trudno zlokalizować krwotok.

Noworodek, który doznał urazu wewnątrzczaszkowego, może rodzić się w zamartwicy. Rozróżniamy zamartwicę siną (asphyxia lívida) i zamartwicę bladą (asphyxia pallida). Zamartwica blada jest postacią cięższą ód zamartwicy sinej, występuje wtedy, gdy krążenie już niedomaga. W zamartwicy sinej noworodek jest siny, napięcie mięśni jest dość dobre, noworodek nie krzyczy, oddycha płytko lub łapie powietrze, uderzenia serca są regularne. W zamartwicy bladej noworodek jest zupełnie wiotki, nie oddycha, serce bije jeszcze, skóra jest blada, podbarwiona żółto wodami płodowymi ze smółką. O ile uraz był ciężki, noworodka nie udaje się docucić. Czasami objawy patologiczne występują dopiero po kilkudniowym bezobjawowym okresie.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>