Powikłania ze strony układu nerwowego w Zapaleniu płuc

Powikłania ze strony układu nerwowego występują w różnych okresach krztuśca, przeważnie jednak w 2 i 3 tygodniu sta- dium convulsivum. Najczęściej zjawiają się u dzieci poniżej 3 lat (Sucha- rewa) i powodują dużą liczbę zgonów. Charakter i nasilenie objawów nerwowych jest różny. W przypadkach lekkich objawy ograniczają się do wzmożenia ogólnej pobudliwości nerwowej lub poszczególnych odruchów ścięgnistych, drżenia lub skurczu w poszczególnych mięśniach (w mięśniu okrężnym ust, podbródka, mięśniach klatki piersiowej, brzucha lub kończyn) oraz ograniczonych hiperkinezach. U dzieci małych występuje napadowe kichanie, wymioty, krztuszenie się (ekwiwalenty kaszlu) oraz automatyczne ruchy językiem przypominające ruchy ssania. Również w lekkich przypadkach mogą się zjawić przejściowe niedowłady w zakresie mięśni ocznych, twarzy, kończyn itd. Wyrazem ciężkich powikłań są drgawki ogólne, przeważnie kloniczne, rzadziej kloniczno-to- niczne, z zaburzeniami przytomności w okresach ich trwania. W przypadkach bardzo ciężkich (encephalopatia) utrzymują się zaburzenia świadomości oraz występują zaburzenia napięcia mięśni (hipotonia, częściej jednakże hipertonia). W następstwie drgawek może wkrótce wystąpić zgon, lub też sprawa się uspokaja bez pozostawienia żadnego śladu, w innych natomiast przypadkach pozostają trwałe porażenia typu mózgowego, niedorozwój umysłowy i zaburzenia psychiczne.

Powikłania ze strony układu krążenia związane są nie tylko z działaniem szkodliwym endotoksyny na ten układ, ale w dużym stopniu są następstwem zastoju w krążeniu płucnym, występującego podczas napadu kaszlu. W sercu spotykamy przerost oraz rozszerzenie lewej połowy serca, czasem znaczne zwiotczenie i zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego, co może być powodem nagłego zgonu. Wzmożona kruchość naczyń, uszkodzenie ich ścian oraz niedobór witaminy C w krztuścu jest powodem wybroczyn krwotocznych w skórze i błonach śluzowych, a nawet znaczniejszych krwotoków do tkanki mózgowej i opon.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>