Noworodek urodzony w zamartwicy

Leczenie. Noworodek urodzony w zamartwicy wymaga cucenia. W cuceniu noworodka musimy uwzględnić cztery czynniki: 1) oczyszcze- nie dróg oddechowych, 2) ogrzanie dziecka, 3) dostarczenie tlenu, 4) podanie leków cucących.

– 1. Ażeby umożliwić oddychanie, należy oczyścić drogi oddechowe. Można to uczynić aspirując ich zawartość jeszcze przed pierwszym wdechem, najlepiej ssakiem mechanicznym, elektrycznym lub pompą wodną i przez ułożenie noworodka od chwili urodzenia w pozycji Trendelen- burga z kątem nachylenia do podstawy 15—3-0°. Gdy metody te nie dają rezultatu, stosuje się odśluzowanie za pomocą laryngoskopii bezpośredniej i ewentualnie intubację.

– 2. Sprawą również ważną jest ogrzanie noworodka, np. ciepłymi pieluszkami, grzejnikiem. Oziębienie może być dodatkowym urazem, który doprowadzi do zgonu noworodka.

– 3. W lżejszych przypadkach, w których jednak stan noworodka wymaga zwiększonego utleniania, podajemy tlen, przepuszczony przez wodę w ilości 3—4 l/min. Tlen podajemy cewnikiem do nosa, do nosogardzieli, jamy ustnej, żołądka, odbytnicy lub maseczką na nos i usta w modyfikacji Justyny.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>