Uraz wewnątrzczaszkowy

Uraz wewnątrzczaszkowy. Najczęstszą postacią urazu porodowego jest uraz wewnątrzczaszkowy, który może uszkodzić mózg, opony, naczynia krwionośne i zatoki żylne mózgu i wywołać wstrząs. W urazie wewnątrz- czaszkowym główną rolę odgrywa niedotlenienie, rzadziej przyczyną są czynniki mechaniczne. Często te dwa czynniki: niedotlenienie i uraz mechaniczny działają razem naczynia krwionośne poprzednio już uszkodzone niedotlenieniem łatwo ulegają urazowi mechanicznemu.

W porodzie samoistnym, gdy płód przesuwa się przez kanał rodny, głowa płodu wydłuża się powoli w wymiarze przednio-tylnym i przegrody opony twardej wyciągają się powoli. W przypadkach, gdy poród jest szybki, gdy głowa rodzi się już po urodzeniu reszty ciała, gdy nałożono wysokie kleszcze, zmiana konfiguracji głowy jest zbyt nagła, szczególnie gdy siły działają niesymetrycznie. Może nastąpić rozerwanie namiotu móżdżku lub oderwanie się sierpa mózgu, rozerwanie żyły wielkiej Galena, jednej z zatok żylnych mózgu lub jednego z naczyń krwionośnych opon i następowe krwawienie śródczaszkowe (haemorrhagia intiacranialis). Najgroźniejszy jest krwotok pod namiot móżdżku, może bowiem spowodować śmierć przez ucisk lub uszkodzę- nie ośrodków w rdzeniu przedłużonym. W uszkodzeniu naczyń oponowych, głównie tętnicy oponowej średniej, krew gromadzi się pod oponą twardą w okolicy skroniowej, tworząc krwiak podoponowy, który uciska korę mózgu. Czasami nieduże z początku krwawienie może się nasilić po kilku dniach z powodu obniżenia protrombiny we krwi noworodka (p. „Choroba krwotoczna noworodka”).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>