Nieżyty śluzówki trzonu macicy

Nieżyty błony śluzowej szyjki i trzonu macicy mogą stanowić często przyczynę niepłodności. Powodując obrzęk śluzówki i zwiększenie się wydzieliny stwarzają bardzo niekorzystne warunki dla wędrówki plemników. Wąski kanał szyjki macicznej staje się wskutek zapalenia śluzówki niedrożny, a wydzielina jej dla plemników szkodliwa. Bez względu na to, czy główną rolę odgrywają tu czynniki mechaniczne czy chemiczne, plemniki do jajowodów dostać się nie mogą. Nieżyty szyjki pozostają czasem w związku z rozdarciem jej i wynicowaniem, co ułatwia wniknięcie bakterii chorobotwórczych do górnych dróg rodnych. Zeszycie rozdartych brzegów części pochwowej, jako decydujące o wyleczeniu nieżytu, prowadzi również często do usunięcia niepłodności.

Nieżyty śluzówki trzonu macicy powodujące zniszczenie migawek nabłonka oraz wydzieliny – ropna i surowicza, wywołują zaburzenia w prawidłowej wędrówce plemników ku jajowodom. Podkreślić jednak należy, że nieżyty szyjki i trzonu macicy nie stanowią bezwzględnej przeszkody dla plemników, gdyż samo nasilenie się procesu zapalnego w śluzówce ulega pewnym wahaniom, ilość wydzieliny zmienia się i może się zdarzyć, że mimo niekorzystnych warunków następuje zapłodnienie (endometritis decidualis). W miarę cofania się procesu zapalnego rosną szanse zapłodnienia i jeśli nie wystąpią powikłania, znika z czasem przyczyna niepłodności.

Do spraw zapalnych śluzówki macicy należałoby zaliczyć także gruźlicę. Utrudnia ona bez wątpienia wędrówkę plemników i to tym bardziej, im większa przestrzeń ulega procesowi chorobowemu. Jeżeli gruźlica samej szyjki macicy upośledza płodność kobiecą tylko w nieznacznym stopniu, to zajęcie przez nią śluzówki trzonu — świadczące zwykle o przeniesieniu się sprawy chorobowej z innych odcinków kanału rodnego – towarzyszy w większości przypadków czasowej lub nawet stałej niepłodności, zwłaszcza że nawet w przypadkach wyleczenia gruźlicy może nastąpić częściowe lub całkowite zarośnięcie jamy macicy.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>