Zatrzymanie się procesu chorobowego

Zatrzymanie się procesu chorobowego i jego wyleczenie zależy jak i w innycli procesach zapalnych od wyniku walki między siłami obronnymi ustroju i zarazkami. Zapalenie ostre tylko wyjątkowo nie pozostawia w obrębie tkanki łącznej blizn lub zgrubićń, które wpływają na zmniejszenie się jej elastyczności i mogą być powodem rozmaitych dolegliwości, W pewnych przypadkach w obrębie tkanki łącznej miedniczej powstają otorbione ogniska ropne, które nawet po latach bywają powodem wznowienia się procesu zapalnego w korzystnych dla niego warunkach po porodzie, po poronieniu itd.). Jeśli błizny sięgają aż do ściany miednicy, występują wówczas, zwłaszcza w przebiegu zapalenia tylnego przymacicza, bóle w krzyżu o charakterze bardzo uporczywym i przykrym. Blizny po zapaleniu przy- aacicza mogą również powodować dolegliwości pęcherzowe, bóle przy spółkowaniu, izy nagłych ruchach i zwrotach tułowia itd.

Rany zagojone aseptycznie po zabiegach operacyjnych tworzą blizny, które o pewnym czasie stają się zupełnie miękkie i podatne, nie powodując zwykle doleg- iwości.

W odróżnieniu od ostrej postaci zapalenia przymacicza w postaci zanikowej rzewlekłej proces zapalny ma od samego początku przebieg przewlekły.

W postaci ograniczonej (paramelritis chronica circumscripta) powstają pas- owate blizny w obrębie przedniej, środkowej lub tylnej strefy zagęszczeń tkanki iedniczej, zależnie od umiejscowienia wrót infekcji w pęcherzu moczowym, pochwie, w macicy lub w prostnicy. Proces chorobowy szerzy się w kierunku kreślonym przez anatomiczną budowę utkania, nie przenosząc się jednak na rzestrzenie wypełnione tkanką wiotką. Powstanie blizn powoduje przemieszczenie narządów jamy brzusznej, a więc np. przyciągnięcie ku jednej stronie trzonu lub szyjki macicznej.

W przypadkach gdy proces chorobowy wychodzi z tylnej ściany szyjki macicznej lub z prostnicy, stwierdza się niekiedy w obrębie zagłębienia maciczno-prostniczego i w omaciczu zgrubienia otrzewnej, która w tych miejscach jest mało przesuwalna i wykazuje części jaśniej lub ciemniej zabarwione (peritonitis chronica).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>