Rozpoznanie raka części pochwowej

Wspominano już, jak wielkie znaczenie w zwalczaniu raka szyjki macicznej ma wczesne rozpoznanie tego schorzenia. Ze względu na to, że najwcześniejsze jego objawy występują dopiero po upływie pewnego czasu i to nieraz w okresie, kiedy nowotwór wzrasta już w tkankę Jączną przymacicza, systematyczne badanie kobiet w latach bliskich przekwitania -jak to się dzieje w krajach Związku Radzieckiego i kilku państwach Zachodu-wydaje się jedynym sposobem, który może doprowadzić do wykrycia przypadków raka, nie dającego jeszcze żadnych objawów klinicznych.

Rozpoznanie raka przedinwazyjnego jest z natury rzeczy bardzo trudne i przeważnie przypadkowe, gdyż następuje zwykle wskutek badania wycinka pobranego z części pochwowej z innych powodów (nadżerka). Metodą rozmazów można jednak czasem wykryć raka przedinwazyjnego, o ile materiał pobrany zostanie z szyjki macicznej. Dodatni wynik badania musi być potwierdzony przez badanie tkankowe, Wyskrobiny z dolnego odcinka kanału szyjki, gdzie zwykle umiejscawia się rak przedinwazyjny, i ich badanie histologiczne dają najlepsze wyniki rozpoznawcze. Należy jednak pamiętać, że dodatni wynik badania histologicznego nie może jednak zwykle rozstrzygnąć, czy rak przedinwazyjny nie przeszedł już w fazę inwazji.

Chore, u których wykazano raka części pochwowej, winny być pouczone o grożącym im niebezpieczeństwie i skierowane natychmiast do kliniki.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>