Co robić gdy noworodek nie oddycha?

Maseczkę taką wykonuje się z gruszki do lewatywy dla niemowląt. Otwór w szczycie maseczki wynosi 1 cm, przez ten otwór uchodzi powietrze wydychane. Pojemność maseczki nie powinna być większa niż 5—1-0 ml. Maseczka powinna mieć boczne odprowadzenie tlenu (ryc. 36).

W przypadkach, gdy noworodek nie oddycha, maseczka powyższa służy do stosowania sztucznego oddechu kontrolowanego z nadciśnieniem przerywanym (metoda opisana przez Z. Szczepańską w Polskim Tygodniku Lekarskim 1961). Przy przepływie tlenu 3—4 l/min., zatykamy palcem 3-0—4-0 razy na minutę wylot górny maseczki przez -0,15

-0, 2 sekundy. W tym momencie stężenie tlenu w maseczce zwiększa się, wytwarza się ciśnienie dodatnie, około 15 cm sł. w., co odpowiada prawidłowemu wdechowi. Wydech następuje, gdy podniesiemy palec i zwolnimy górny wylot maseczki, co powinno trwać dłużej, tj. około 1V2—2 sek. Sztuczny oddech kontrolowany należy wykonywać tak długo, aż noworodek zacznie samodzielnie oddychać, po czym ukła-damy go w inkubatorze w stężeniu tlenu 4-0%. W braku tlenu lub odpowiedniego sprzętu można cucić noworodka, wdmuchując mu powietrze rytmicznie z ust do ust (przez gazę) 3-0—4-0 razy na minutę. Nie stosuje się sztucznego oddechu przez uciskanie klatki piersiowej noworodka.

– 4. Leki pobudzające oddychanie (lobelina, koramina, kardiazol) nie mają znaczenia. W przypadkach lekkich nie są potrzebne, w ciężkich nie działają, a mogą w większej dawce wywołać drgawki. W ciężkich przypadkach zaleca się podanie leków pobudzających krążenie: kofeina -0,-03 podskórnie, adrenalina -0,2 ml roztworu 1/1-0-0-0 domięśniowo, noradrenalina 1/1-0 mg w 1-0—2-0 ml glikozy 2-0—4-0% do żyły pępowinowej (bardzo wolno). W zatruciu morfiną (podaną matce) stosujemy nalorfinę (Nalorphine hydrobromide) -0,1—-0,2 mg/kg wagi dożylnie. Ostatnio stosuje się z dobrym skutkiem zaraz po urodzeniu leki neuroplegiczne, najczęściej chloropromazynę (fenaktyl), 5 mg dożylnie lub domięśniowo.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>