Leczenie prazykwantel

W leczeniu wykorzystuje się prazykwantel (Cesol, dzieci >4 rż. i dorośli w poje-dynczej dawce 25 mg/kg mc. w inwazji jelitowej, natomiast dla pozostałych postaci 3 x dziennie przez 2 kolejne dni), niklozamid (Yomesan, 2 g jednorazowo) lub dehy- droemetynę (Dehydroemetine, 1 mg/kg mc. przez 10-15 dni) patrz F. hepatica.

Badanie kontrolne przeprowadza się w 1 mies. po leczeniu. Występowanie. Przywra pasożytująca u człowieka w jelicie cienkim, rozprze-strzeniona na Dalekim Wschodzie, w basenie Morza Śródziemnego i na Grenlandii. Żywicielami ostatecznymi, poza człowiekiem, są ssaki mięsożerne (pies, lis, szakal, szczur, kot) i ptaki (sokół, kania, pelikan).

Budowa i rozwój. Postać dojrzała ma gruszkowaty kształt ciała. Zwraca uwagę pokrycie ciała drobnymi łuskami, słabo rozwinięta przyssawka gębowa, natomiast dobrze – przyssawka brzuszna oraz umieszczona za nią specjalna przyssawka płciowa, która rekompensuje prawdopodobnie brak narządów kopulacyjnych i ułatwia krzyżowe zaplemnienia (ryc. 4.13).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>