ZASTOSOWANIE LECZNICZE ANTYANDROGENÓW – ROZWINIĘCIE

Octan cyproteronu w dawce 20-100 mg/24 h podawany przez dłuższy czas wywołuje hamowanie przedwczesnego dojrzewania płciowego u obu płci [19] – w tym zakresie wyparł inne leki o działaniu progestageno- wym. Zaobserwowano jednak jego hamujący wpływ na czynność nadnerczy i obserwowano pojawienie się ginekomastii u chłopców.

Ostatnio zaproponowano skojarzone leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego za pomocą aktywnego analogu luliberyny i octanu cyproteronu. Wysoko aktywny analog luliberyny (D-Trp6-LH-RF) nie daje żadnych objawów niepożądanych, ale zanim nastąpi jego hamujący wpływ na wydzielanie lutropiny występuje znaczne pobudzenie wydzielania gonadotropin. Octan cyproteronu wykorzystywany jest do hamowania wydzielania gonadotropin w tym okresie. Zalecane jest rozpoczęcie podawania go w dawce 75-100 mg/m2 powierzchni ciała na 3 tygodnie przed rozpoczęciem podawania luliberyny. Oba leki podaje się do momentu, kiedy zostanie potwierdzone laboratoryjnie zmniejszenie stężenia gonadotropin w surowicy. Następnie kończy się podawanie octanu cyproteronu, a utrzymuje podawanie luliberyny przez okres 1-2 lat. W późniejszym okresie można podawać z powrotem octan cyproteronu, kiedy nasila się rozwój owłosienia łonowego. Leczenie może być skuteczne i nie dawać objawów niewydolności kory nadnerczy [7],

W1966 r. rozpoczęto stosowanie octanu cyproteronu w leczeniu nadmiernej pobudliwości płciowej u mężczyzn i „zboczeń” płciowych. Jakkolwiek norma aktywności płciowej nie może być jednoznacznie określona, to nadmierna pobudliwość płciowa może nasilać ujawnienie się nieakceptowanych społecznie form ekspresji płciowej, może być przyczyną przestępstw na tle seksualnym przy ograniczonej odpowiedzialności za te czyny. Przy stosowaniu octanu cyproteronu w dawce 100 mg/24 h doustnie, obniżenie popędu płciowego obserwuje się już po upływie 2 tygodni. Obniża się zdolność wzwodu prącia, w końcu znika zdolność szczytowania. Dobre rezultaty uzyskiwano w przypadkach ekshibicjonizmu, pedofilii, skłonności do gwałtu, fetyszyzmu, sadomasochizmu, sodomii, transwestycyzmu. Nie uzyskiwano poprawy u ludzi leczonych z powodu chorób organicznych mózgu. Octan cyproteronu nie zmienia charakteru popędu płciowego, ale go zmniejsza. Znane są jednak pojedyncze przypadki zmiany charakteru popędu płciowego. Działanie octanu cypro- teronu jest szybsze i bardziej skuteczne od kastracji chirurgicznej, co można wytłumaczyć jego hamującym wpływem na pozagonadalne (nad- nerczowe) źródło androgenów [19],

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>