Podawanie estrogenów w okresie menopauzy

Okresowa tachykardia (wzrost tętna o 12-15°/o), jako jeden z objawów towarzyszących uczuciu gorąca, zmniejsza się pod wpływem leczenia estradiolem: o 6% u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i o ok. 12% w przypadkach nadciśnienia.

Walerianian estradiolu jest najskuteczniejszy w zmniejszaniu liczby tętna. Natomiast etynyloestradiol czy estron nie mają takiego wpływu.

Po menopauzie częstość występowania choroby niedokrwiennej serca jest podobna u kobiet i u mężczyzn. Kobiety, które wcześniej stosowały doustne środki antykoncepcyjne, są bardziej narażone na nadciśnienie i chorobę wieńcową od tych, które takich środków nie zażywały.

Podawanie estrogenów w okresie menopauzy i skutek ich działania na rozwój choroby wieńcowej jest dyskusyjny. Istnieją doniesienia, że kobiety otrzymujące estrogeny w menopauzie są bardziej skłonne do choroby wieńcowej, a nawet zawałów. Istnieją też opinie przeciwne – że leczenie substytucyjne estrogenami wywiera korzystny wpływ i zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej.

Nię stwierdzono istotnego wpływu substytucyjnego leczenia estrogenami na EKG leczonych kobiet. Stwierdzono jedynie, jeśli załamek ST był nieprawidłowy przed leczeniem, że po 3 tygodniach podawania estrogenów u 90% kobiet stawał się jeszcze bardziej nieprawidłowy, a powracał do stanu sprzed leczenia – w 6 tygodni po odstawieniu estrogenów. Inne doniesienia wskazują, że długotrwałe leczenie estrogenami miało korzystny wpływ na EKG u kobiet z menopauzą naturalną lub po- kastracyjną.

Leczenie estrogenami wpływa na skład kwasów tłuszczowych i lecytynę w osoczu

Udział estrogenów w procesie zakrzepowym jest dyskusyjny. Z licznych badań wynika, że składnik estrogenowy w doustnych środkach antykoncepcyjnych jest odpowiedzialny za występowanie zakrzepów u kobiet stosujących ten rodzaj antykoncepcji. Badania ostatnich lat nie potwierdziły tak ścisłej zależności między estrogenami a procesem zakrzepowym.

Wiedza na temat wpływu estrogenów i gestagenów na mechanizm krzepnięcia i układ fibry no lityczny dotyczy głównie badań doustnych środków antykoncepcyjnych. Znacznie mniej badań dotyczy kobiet, u których stosowano same estrogeny.

Ustalono, że u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zwiększa się zawartość czynników krzepnięcia II, VII, VIII, X, ale znaczenie tego faktu w trombogenezie jest nadal nieznane. Jednocześnie zawartość najważniejszego czynnika hamującego krzepnięcie – antytrom- biny III – zmniejsza się o ok. 15%, za co odpowiedzialne są estrogeny.

Leczenie estrogenami wpływa na skład kwasów tłuszczowych i lecytynę w osoczu. Długotrwałe stosowanie etynyloestradiolu wpływa na syntezę lecytyny w poszczególnych etapach jej tworzenia. Między innymi zwiększa się stężenie kwasu palmitynowego i zmniejsza się stężenie kwasu stearynowego. Podczas leczenia walerianianem estradiolu również zmniejsza się stężenie kwasu stearynowego, ale stężenie kwasu palmitynowego pozostaje nie zmienione. To działanie estrogenów znoszą częściowo anty estrogeny.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>