SCHORZENIA PŁUC

Wyniki odżywienia przejawiają się w stanie odżywienia danego ustroju. W określaniu odżywienia uwzględniamy jego: 1) jakość, 2) stopień, 3) czas trwania. Ze względu na różnorodność pokarmów i rozliczne ich połączenia jakość pożywienia ma ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o stopień odżywienia, to może być ono nadmierne, prawidłowe lub niedostateczne (niedożywienie). Niedożywienie częściowe określamy nazwą niedoboru pokarmowego, niedożywienie całkowite – mianem głodu. Czas trwania niedoboru (niedobór nagły lub przewlekły) wpływać może na występowanie odrębnych objawów patologicznych, jakkolwiek chodzi o ten sam związek chemiczny.

Problem prawidłowego odżywiania ustroju człowieka nabrał szczególnego znaczenia w uwzględnieniu wyników dzisiejszych badań, które wykazały, że obok dotąd znanych ciał odżywczych, pewnych składników mineralnych i wody, w utrzy-

A maniu zdrowia i życia wielką rolę odgrywają minimalne ilości związków organicznych, zwanych witaminami. Są to związki chemiczne, o różnej budowie, które występują zarówno w świecie zwierzęcym, jak roślinnym, w drobnych ilościach, tak że nie mogą odgrywać roli ani jako składniki energetyczne, ani jako materiał budulcowy ustroju. Mimo to znaczenie ich jest bardzo duże, gdyż pełnią w organizmie żyjącym różnorakie czynności.

Okresowość pewnych procesów fizjologicznych, którym podlega ustrój kobiecy w związku ze swoistymi zadaniami, pozostającymi w ścisłej łączności z rozrodem, oraz odrębna pod pewnymi względami budowa anatomiczna, w porównaniu z budową mężczyzny, sprawiają, że oddziaływanie na witaminy jest u obu pici nieco odmienne.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>