Zaburzenie cyklu miesięcznego

Zdarza się niekiedy, że cukrzyca pojawia się w okresie ciąży, a znika po porodzie. Poród może czasem być przyczyną pogorszenia się stanu chorobowego i nawet ogłaszano przypadki wystąpienia „śpiączki cukrzyczej“ bezpośrednio po rozwiązaniu. Leczenie insuliną doprowadza zwykle do usunięcia zaburzeń w obrębie części rodnych kobiety, ale nie wpływa na zmniejszenie się odsetka poronień. Należy podkreślić, że cukrzyca jest schorzeniem trafiającym się rzadziej u kobiet niż u mężczyzn,

– b)Dna (arthritismus). W przebiegu dny przychodzi również czasami do zaburzeń cyklu miesięcznego, przejawiających się bądź w występowaniu częstych i obfitych miesiączek, bądź też odwrotnie-opóźnianiu się ich i przedwczesnym ustawaniu krwawienia. Odnosi się to przede wszystkim do osób otyłych, w latach przejściowych. Dna zdaje się też usposabiać do występowania świądu sromu i do zmian skórnych, będących następstwem drapania.

– c)Otyłość. Każda postać otyłości może wpływać upośledzająco na czynności płciowe kobiety i wywołać zaburzenia cyklu miesięcznego (skąpe miesiączki, opóźnianie się ich, a nawet brak miesiączki). W związku z tym przychodzi do upośledzenia płodności i do zaniku części rodnych. Zdaniem wielu klinicystów istnieje przeciwieństwo między płodnością kobiet oraz czynnościami ich jajników a otyłością, bez względu na przyczynę jej powstawania.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>