Leczenie ZAPALENIA PRZYDATKÓW MACICY

Leczenie. Największe znaczenie w sprawach zapalnych przydatków ma profilaktyka. W przypadkach zapalenia szyjki i trzonu macicy, bez względu na rodzaj zakażenia, należy w okresie ostrym zachowywać się wyczekująco i unikać jakichkolwiek rękoczynów, które mogłyby spowodować rozszerzenie się sprawy chorobowej.

Jeśli doszło do zapalenia przydatków, należy chorą ułożyć w łóżku, zalecić jej wstrzymanie się od gwałtowniejszych ruchów, podać worek z lodem na brzuch i przepisać czopki z pantoponem, morfiną lub belladoną. Dieta płynna ma na celu jak najmniejsze obciążenie przewodu pokarmowego chorej i unikanie jego podrażnienia. Stosowanie „antybiotyków“ jest ze wszech miar wskazane.

W okresie podostrym i przewlekłym można oddziaływać na przydatki pośrednio przez wywoływanie w nich przekrwienia przyśpieszającego wchłanianie wysięku. Oddziaływanie to może być tym energiczniejsze, im późniejszy jest okres choroby. Chora powinna po wstaniu z łóżka unikać zrazu wszelkich wysiłków fizycznych, stosunków płciowych, błędów dietetycznych itd. Spoczynek w czasie miesiączki i bezpośrednio przed nią jest ze wszech miar godny zalecenia. Wskaźnikiem kontrolnym jest zachowanie się ciepłoty ciała, która powinna być mierzona dwa razy dziennie.

Stopniowo należy przystępować do miejscowego stosowania ciepła w postaci kąpieli nasiadowych (38°) i ciepłych okładów rano i przed udaniem się na spoczynek. Przepłukiwania odbytnicy wodą o ciepłocie 50° i przepłukiwania pochwy kilkoma litrami ciepłej wody są najłagodniejszymi zabiegami termoleczniczymi, ale i one mogą wywołać skutki niepożądane – w postaci podniesienia się temperatury ciała i ataku bólów. Dlatego też stosowanie ich powinno być bardzo ostrożne. Stosowanie lodu w okresie podostrym jest już niepotrzebne, zastępuje się go zimnymi okładami wysychającymi.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>