Rokowanie choroby hemolitycznej noworodków

Rokowanie zależy od ciężkości schorzenia i od tego, jak wcześnie je rozpoznano. O ile’rozpoznał je już położnik, rokowanie jest znacznie lepsze niż w przypadku, gdy schorzenie rozpoznał dopiero pediatra na podstawie nieraz już dużych uszkodzeń narządów wewnętrznych.

Leczenie. W przypadkach lekkich, w których oprócz dodatniego odczynu Coombsa nie stwierdzamy innych zmian, leczenie jest zbyteczne. Konieczna jest jednak dokładna obserwacja dziecka, czy nie wystąpią zmiany kliniczne lub hematologiczne. W przypadkach, w których oprócz .dodatniego odczynu Coombsa stwierdzamy albo wywiad typowy, albo wysoki poziom przeciwciał we krwi matki, szczególnie przeciwciał blokujących o mianie 1 : 16 i wyżej, albo zmiany kliniczne lub hematologiczne — należy wykonać jak najszybciej przetaczanie krwi wymienne.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>