TRIMETADION

Do najczęściej występujących objawów niepożądanych należy wrażenie błyszczenia przedmiotów. Uważa się, że zjawisko to zależne jest od uszkodzenia siatkówki i polega na zaburzeniach ostrości widzenia w jasnym oświetleniu. Nie stwierdza się w tych przypadkach oftalmoskopowych zmian na dnie oczu [65], Trimetadion w dawce 1,0 g/24 h znacznie wydłuża czas wzrokowej adaptacji ostrości widzenia, gdy oświetlenie zmienia się z jasnego do ciemnego i odwrotnie. Zjawisko to znika w 8-10 tygodni po przerwaniu leczenia [65], W zaburzeniu tym pręciki nie są dotknięte, uszkodzona jest czynność czopków. Dzieci są mniej podatne na wystąpienie tego zaburzenia niż dorośli [35], Jest to jednak zagadnienie kontrowersyjne. Opisywane są również przypadki reakcji immunologicznej z odwracalnym wystąpieniem zespołu miaste- nicznego w czasie leczenia trimetadionem [3, 49] oraz zwyrodnieniowe zmiany wielostawowe.

Imidy kwasu bursztynowego. Uważane są obecnie za leki z wyboru w napadach małych typu nieświadomości (petit mai), które występują u ok. 2 – 3% wszystkich chorych na padaczkę [37]. Objawy niepożądane ze strony oun pod względem częstości występowania są na drugim miejscu po żołądkowo-jelitowych. Wyrażają się one zmęczeniem, sennością, lub bezsennością, bólami głowy, zawrotami, czkawką i wzmożonym samopoczuciem [4, 22, 76], Opisywano również zespół parkinsonowski i światłowstręt [19]. Opisywano także złudzenia, omamy, niepokój, depersonalizację i depresję [13, 61]. Polowa tych osób miała przed leczeniem objawy psychotyczne. Opisano również nasilenie napadów uogólnionych toniczno-klonicznych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>