OBJAWY WYNIKAJĄCE Z NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH

Stosowanie leków psychotropowych w zaburzeniach psychicznych stanowi tylko część postępowania leczniczego w stosunku do chorego, W niektórych przypadkach farmakoterapia ma znaczenie wyłącznie drugorzędne i pomocnicze, w innych – jest bardziej zasadniczym elementem leczenia. Jednak u wszystkich chorych leki psychotropowe, wprowadzane do organizmu często długotrwale w dużych dawkach, mogą powodować reakcje niepożądane nieprzewidywane przez leczącego.

Mogłoby się wydawać, że leki te, których zasadniczym celem jest zmiana stanu psychicznego, wywołują najwięcej objawów niepożądanych w tym właśnie zakresie. Tymczasem wcale tak nie jest. Jeśli ograniczyć pojęcie leków psychotropowych do leków najczęściej używanych w psychiatrii, to jest do leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych, stosowanych zgodnie z ich przeznaczniem, w sposób i dawkach ogólnie przyjętych, to liczba notowanych objawów niepożądanych w obrazie psychopatologicznym jest niewielka, a rodzaj spotykanych zaburzeń dość typowy.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>