Rozpoznanie zamartwicy

Rozpoznanie. Zamartwicę należy odróżnić od bezdechu (apnea) spowodowanego narkotykami podanymi matce (np. przy cięciu cesarskim). O ile leki podano w sposób prawidłowy, bezdech ustępuje po kilku minutach. Dla urazu wewnątrzczaszkowego rozpoznawczo ważne są: nakłucia lędźwiowe i nakłucia podoponowe. Zwiększona ilość białka, zwiększona pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym, obecność czerwonych krwinek wyługowanych nasuwają podejrzenie krwawienia śródczaszkowego. U zdrowego noworodka w pierwszych dniach życia nakłuciem lędźwiowym nie uzyskujemy płynu mózgowo-rdzeniowego, w następnych dniach kilka kropli. Uzyskanie większej ilości płynu mózgo- wo-rdzeniowego jest zjawiskiem patologicznym. Płyn mózgowo-rdzeniowy u noworodka może być ksantochromiczny, o ile noworodek ma żółtaczkę, w innych przypadkach jest to patologiczne. Nakłucie podoponowe orientuje nas co do istnienia krawienia podoponowego.

Rokowanie zależy od ciężkości urazu, zawsze poważne. Zapobieganie urazowi porodowemu polega na prowadzeniu porodu oszczędzającym płód, unikaniu niedotlenienia w czasie porodu.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>