Porażenie nerwu twarzowego

Inne uszkodzenia porodowe. Uszkodzenia głowy. Wskutek dłużej trwającego porodu stwierdzamy krwawienie pod okostną kości czaszki jest to krwiak podokostnowy (cephalhaematoma) (ryc. 37), w którym krwawienie jest ograniczone do jednej kości, zwykle ciemieniowej. Kości czaszki mogą ulec w czasie porodu wgnieceniu lub załamaniu. Wgniecenie należy usunąć chirurgicznie zaraz po urodzeniu.

Porażenie nerwu twarzowego jest spowodowane uciskiem na nerw w miejscu jego wyjścia, zwykle przez łyżkę kleszczy, lecz także może być pochodzenia centralnego. Porażenie jest zwykle jednostronne. W czasie krzyku usta są przeciągnięte ku stronie zdrowej, na porażonej stronie oko jest niezupełnie zamknięte (lagophthalmus). Fałd nosowo-wargowy jest wygładzony. Porażenie to ustępuje w większości przypadków bez leczenia.

Krwiak w mięśniu mostkowo-sutkowo-obojczy- k o w y m spotykany jest zwykle w porodach miednicowych. Powoduje skrócenie tego mięśnia i przechylenie główki ku uszkodzonej stronie, co wymaga leczenia ortopedycznego.

Porażenie lub niedowład kończyny górnej (ryc. 38) jest dość częstym urazem porodowym, spowodowanym uszkodzeniem spiotu barkowego. Porażenie typu Duchenne-Erba, obejmujące mięśnie górnej części kończyny górnej, jest. spowodowane uszkodzeniem V i VI korzonka. Porażona kończyna wisi bezwładnie ze skręconym ramieniem do wewnątrz, z dłonią zwróconą do tyłu. Ruchy palców są zachowane. Znacznie rzadsze jest porażenie typu

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>