Złamania obojczyka

Klumpke obejmujące mięśnie przedramienia i ręki unerwiane przez VII i VIII korzonek. Porażenie całkowite może obejmować wszystkie mięśnie kończyny górnej. Porażenie Erba jest prognostycznie korzystniejsze, należy je różnicować z oderwaniem kości nasady ramieniowej (zdjęcie rentgenowskie). Leczenie porażenia kończyny górnej wymaga nałożenia szyny na obie kończyny górne uniesione w barku do kąta prostego, w rotacji na zewnątrz ze zgiętym łokciem (ryc. 39). Opatrunek należy codziennie kontrolować. O ile porażenie nie cofnie się po kilku tygodniach, konieczne jest dalsze leczenie chirurgiczno-ortopedyczne.

Złamania obojczyka są częste, ale niegroźne. Kostnina w miejscu złamania występuje po kilku dniach. Leczenie wymaga nałożenia szyny tak samo jak wyżej na okres 7—1-0 dni. Złamania innych kości wymagają leczenia chirurgicznego.

Krwotoki różnej wielkości do nadnerczy występują głównie przy porodach miednicowych mogą być śmiertelne.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>