PH pochwy

Masters i Johnson (1966) stwierdzają, że zasadniczymi czynnikami zmieniającymi pH pochwy na korzystne dla zachowania ruchliwości plemników jest mechanizm zwilżania pochwy treścią śluzowatą będący następstwem podniecenia seksualnego oraz natychmiastowy efekt bufo- rowy samego nasienia. Długotrwała stymulacja seksualna oraz związane z nią wydzielanie treści śluzowatej w pochwie odgrywa pewną rolą w zmniejszaniu się kwasowości pochwy, gdyż pH treści śluzowatej jest wyższe niż kontrolowanego środowiska pochwy. Po 30 minutach wydzielania tej treści pod wpływem stymulacji seksualnej pH pochwy podnosi się do 4,25-4,5. W związku z tym Fox (1974) podkreśla pewną niekonsekwencję w rozważaniach Mastersa i Johnson. Jeśli bowiem zakładają oni, że zwilżanie pochwowe odbywa się na drodze przesięku przez membranę pochwy, to należałoby się spodziewać, że przy dużej ilości treści śluzowatej pH pochwy powinno być bliskie pH osocza krwi (w przybliżeniu pH=7,4) – doświadczenia przeczą temu.

Najistotniejszym czynnikiem zmieniającym pH pochwy na korzystne środowisko dla ruchliwości plemników jest natychmiastowy efekt buforowy nasienia złożonego w pochwie. Natychmiast po ejakulacji dochodzi do neutralizacji kwaśnego odczynu w obrębie całej pochwy. Mimo że nasienie zostaje zwykle złożone w głębi pochwy ruchy prącia rozprowadzają je po całej pochwie. Neutralizacja kwaśnego odczynu pochwy utrzymywała się przez 6-7 godzin lub – u niektórych kobiet – dłużej. Badania wykazywały prawidłową ruchliwość plemników w czynnościowym środowisku pochwy po ejakulacji trwającą około 10 godzin. Efekt ten był niezależny od fazy cyklu miesięcznego w jakiej znajdowała się kobieta oraz niezależny od tego, czy nasienie złożone zostało w pochwie jako skutek spółkowania czy też w wyniku sztucznego unasiennienia. Powyższe badania Mastersa i Johnson (1966) potwierdzone zostały przez innych badaczy (Fox, Meldrum i Watson, 1973), którzy zastosowali radiotelemetryczną kapsułkę pH do badania pH pochwy w czasie spółkowania. Potwierdzili oni fakt szybkiego buforowego działania nasienia na pH pochwy. W prawidłowo płodnym związku partnerskim pH pochwy zmieniało się z 4,3 na 7,2 w ciągu 8 sekund od dostania się nasienia do pochwy. W kilku niepłodnych związkach partnerskich pH pochwy po wytrysku nasienia było niższe niż 6. Podobny stan obserwowano po wielokrotnym wytrysku (np. 4X w ciągu 48 godzin), którego efektem było zmniejszenie objętości ejakulatu, obniżenie liczby plemników oraz siły buforowej nasienia. Fox i Madill (1973) stwierdzili też, że orgazm kobiety w przypadku braku nasienia (mężczyzna używał prezerwatywy) nie zmieniał pH pochwy, które pozostawało niższe niż pH=4.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>