Obraz analomopatologiczny

Obraz analomopatologiczny. Charakterystyczne są wybroczyny na opłucnej, osierdziu, w grasicy, mózgu. Obrzęki stwierdza się w mózgu i płucach. Niewielkie krwotoki można stwierdzać we wszystkich narządach, najczęstsze są krwotoki pod pajęczy- nówkę, dokomorowe (u wcześniaków), do płuc i do nadnerczy. W tkance mózgowej spotyka się martwicę komórek nerwowych, mogą powstawać duże ogniska rozmiękania.

Uraz porodowy spowodowany czynnikami mechanicznymi. Podczas przesuwania się płodu przez kanał rodny przy istniejącym niestosunku porodowym płód może ulec obrażeniom. Również wszelkie nieprawidłowe ułożenia i położenia płodu i związana z nimi konieczność zabiegów położniczych, jak nałożenia kleszczy, obrotu, pomocy ręcznej — mogą spowodować obrażenia płodu. Urazowi może ulec każdy narząd i każda tkanka uraz może spowodować krwotoki, uszkodzenie tkanek miękkich, nerwów. Ten rodzaj urazu porodowego jest obecnie rzadki.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>