NECROLYSiS EPIDERMAUS TOXICA LYELL – OBJAWY KLINICZNE

Objawy kliniczne. Choroba rozpoczyna się niekiedy wystąpieniem objawów poprzedzających na kilka dni właściwy zespół kliniczny. Mogą to być: złe samopoczucie, podwyższenie temperatury, bóle głowy oraz niezbyt nasilone zmiany zapalne i wysiękowe typu rumienia wielopostaciowego na skórze i błonach śluzowych. Początek choroby może być jednak nagły i jednocześnie obejmować całą skórę i błony śluzowe, które wykazują ostry stan zapalny. Naskórek jest odwarstwiony wysiękiem i spełza po potarciu palcem, odsłaniając rozległe żywoczerwone sączące powierzchnie (objaw Nikolskiego), a w różnych okolicach tworzą się powierzchowne pęcherze. Błony śluzowe i czerwień warg są pokryte strupami (ryc. 27,5). Zmianom towarzyszy duża bolesność, a przyjmowanie pokarmów jest utrudnione. Niekiedy obserwuje się wypadanie włosów i zmiany w obrębie płytek paznokciowych.

Badanie histologiczne wykazuje zmiany martwicze w naskórku, które dotyczą przede wszystkim warstwy kolczystej i podstawnej oraz błony podstawnej [18], W skórze właściwej w okresach początkowych widoczny jest obrzęk niewielkiego stopnia i stan zapalny, który w czasie trwania schorzenia znacznie się powiększa.

Za pomocą bezpośredniego badania immunofluorescencyjnego w niektórych przypadkach stwierdzono obecność immunoglobulin między komórkami warstwy podstawnej naskórka, co mogłoby sugerować, że w tych miejscach dochodzi do wiązania leku z białkami przestrzeni międzykomórkowych [23].

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>