Morfogeneza tkanek a androgeny

W związku z rolą, jaką androgeny odgrywają w morfogenezie tkanek, wyłania się pytanie, w jaki sposób jest regulowana ich produkcja w okresie życia płodowego. Początek biosyntezy płodowej androgenów i różnicowanie komórek Leydiga przypada na ten sam okres rozwoju, w któ rym z kieszonki Rathkego rozwija się przysadka mózgowa płodu. Dlatego też, już w tym stadium rozwoju, można się było liczyć z sekrecją gonadotropin. Rzeczywiście, już w 10-12 tygodniu życia płodowego wykazano, za pomocą metod radioimmunologicznych, początek sekrecji FSH. Jednakże sekrecją LH zaczyna się dopiero w 18 tygodniu i u żeńskich płodów osiąga maksimum dopiero około 28 tygodnia. Zgodnie z zasadą regulacyjnej roli gonadotropin już we wczesnym okresie rozwoju stwierdza się w jądrach płodu królika swoiste receptory dla gonadotropin. Stanowią one pośredniczący czynnik w regulowaniu biosyntezy an- drogenów przez gonadotropiny przysadkowe (LH) czy raczej łożyskowe (HCG). Nie udowodniono jednak bezpośredniego wpływu gonadotropin na jądrową sterydogenezę we wczesnym okresie rozwoju zarodka (Wilson, 1978). Przypuszcza się, że etap sterydogenezy regulowany przez gonadotropiny (to jest odłączenie bocznego łańcucha cholesterolu przy powstawaniu pregnenolonu lub progesteronu) może być ominięty dzięki przenikaniu tych prekursorów do układu krążenia płodu przez łożysko. Niewątpliwa jest jednak regulacyjna rola gonadotropin w sekrecji hormonów jądrowych w późniejszym okresie płodowym, na który przypada zstąpienie jąder i rozwój zewnętrznych narządów płciowych. Dlatego też u męskich płodów anencefalicznych (ze szczątkową przysadką) rozwój cech męskich jest zakończony przed zstępowaniem jąder i ostatecznym uformowaniem narządów płciowych.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>