Miłość erotyczna

Kobieta może również zachowywać zdolność do przeżycia orgazmu z mężczyzną, z którym nie jest związana żadnym uczuciem miłości. Może nawet osiągać orgazm z mężczyzną, którego nie kocha, mimo że aktualnie związana jest uczuciem miłości z innym mężczyzną. Dużą ruię odgrywają tu szczególne sytuacje w jakich kobieta może się znaleźć, szczególne cechy mężczyzny, z którym odbywa kontakt seksualny lub też szczególne upodobania własne związane z jej szyframi seksualnymi.

Wynika z tego, że także i u kobiety miłość i seksualność nie muszą być ze sobą ściśle związane. Oddziaływanie starych przekonań często jednak sprawia, że niektóre kobiety, po odbyciu stosunku seksualnego i przeżyciu orgazmu z nowym partnerem sądzą, że są w nim zakochane. Może tak być rzeczywiście, lecz często jest to złudzeniem wynikającym z hołdowania starym stereotypom, zgodnie z którymi kobieta może przeżyć orgazm tylko na podłożu miłości, nie jest bowiem zdolna do rozdzielenia od siebie miłości i seksualności.

Do dzisiejszego dnia nie istnieje jednoznaczna definicja miłości. Pojęciem miłości na ogół oznacza się: 1) różne jakościowo procesy uczuciowe rozwijające się na podłożu różnych potrzeb, na przykład miłość człowieka (braterska, bliźniego) rozwijająca się na podłożu potrzeby kontaktu emocjonalnego i miłość erotyczna powstająca na podłożu potrzeby seksualnej 2) postawę ukształtowaną głównie przez wpływ środowiska wychowawczego, charakteryzującą się między innymi odpowiednimi nastawieniami emocjonalnymi wobec Boga, ludzi w ogóle, a zwłaszcza konkretnego człowieka. W istocie miłość jest najczęściej mieszaniną różnych procesów uczuciowych oraz postaw. Różne ilościowo i jakościowo komponenty tej mieszaniny wyznaczają jej atrybuty, symptomatologię oraz dynamikę przebiegu. Wyrazem tego jest w języku łacińskim kilka terminów określających miłość: 1) amor – ogólne określenie miłości, używanej najczęściej dla oznaczenia miłości erotycznej 2) caritas – miłość pozbawiona elementów zmysłowych 3) pietas – miłość wyrażająca się w głębokiej czci, np. miłość do Boga, ojczyzny, rodziców, 4) libido – miłość cielesna, fizyczna, wyrażająca się w pożądaniu seksualnym.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>