Sygnał zbliżającego się pokwitania u dziewcząt

Pierwszym sygnałem zbliżającego się pokwitania u dziewcząt jest zazwyczaj pojawienie się pomiędzy dziewiątym a jedenastym rokiem życia zawiązków piersi, które osiągną pełną dojrzałość dopiero po mniej więcej ośmiu latach pomiędzy 12 a 13 rokiem życia sutki mają zwykle prawidłowe zabarwienie. Uwłosienie na wzgórku łonowym pojawia się w 11 roku życia i w 14 jest dobrze rozwinięte, może jednak pojawić się wcześniej i później skończyć rozwój uwłosienie pod pachami zaczyna być widoczne zazwyczaj w rok lub dwa później, przeważnie pomiędzy 12 a 14 rokiem. Wystąpienie tak ważnej, pierwszej miesiączki wiąże się w czasie z innymi przejawami dojrzałości płciowej, niemniej występuje ona prawie zawsze w okresie najszybszego przyrostu wzrostu, należącego również do cech charakterystycznych wieku dojrzewania. Tak dojrzewanie, jak i przyrost wysokości zachodzi wcześniej u dziewcząt niż u chłopców, dlatego też dziewczęta pomiędzy dwunastym a piętnastym rokiem życia są wyższe i więcej ważą niż chłopcy, ich rówieśnicy. Chłopcy nie tylko zaczynają rosnąć później, ale okres ten trwa u nich dłużej: w wieku dwudziestu lub dwudziestu jeden lat u dziewcząt wzrost jest definitywnie zakończony, podczas gdy u chłopców może trwać do dwudziestego trzeciego lub dwudziestego piątego roku. (Ten fakt uchodzi często uwagi organizacji oficjalnych, jak np. wojska, gdzie wzrost rekruta zmierzony w wieku siedemnastu czy osiemnastu lat uważa się za ostateczny).

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>