Leczenie Posocznicy

Leczenie. W razie podejrzenia posocznicy należy noworodkowi podawać penicylinę i streptomycynę aż do chwili ustalenia rodzaju zarazka wywołującego zakażenie i wtedy podać właściwy antybiotyk. Przetaczanie krwi i osocza jest cennym środkiem leczniczym. Poza tym stosujemy podawanie dożylne glikozy, witamin gamma-globulina, leki naczyniowe i nasercowe mają duże znaczenie w leczeniu posocznicy noworodków.

Zapobieganie. Kobieta w ciąży powinna wystrzegać się zakażenia, leczyć starannie zakażenia powstałe. Noworodka przed zakażeniem zabezpieczy ściśle aseptyczné postępowanie w czasie porodu i w okresie poporodowym.

Siany septyczno-toksyczne (biegunka epidemiczna noworodków) są to epidemie posocznicy od czasu do czasu występujące w oddziałach noworodków, bardzo groźne w skutkach, powodujące dużą śmiertelność.

Etiologia tego schorzenia jest dotąd niejasna, w różnych epidemiach stwierdzano różne bakterie jako przypuszczalny czynnik chorobotwórczy. Bakterie w niektórych przypadkach pochodziły od matek, w niektórych epidemiach przypuszcza się, że czynnikiem chorobotwórczym są wirusy, czasami stwierdzano zakażenie mieszane. Schorzenie to jest bardzo zaraźliwe, szybko przenosi się z noworodka na noworodka.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>