Leczenie liszaja rumieniowatego u dzieci

Zespół tak pojętego działania powietrza na ustrój ludzki możemy nazwać „hartowaniem”. Dlatego bardzo wcześnie, bo już w wieku niemowlęcym, zalecamy, by dziecko wynosić na powietrze, na którym powinno przebywać możliwie najdłużej w ciągu dnia.

Kąpiele powietrzne. Niemowlę wyprowadzamy na powietrze, z początku na krótszy okres czasu, mianowicie około pół godziny, po czym codziennie przedłużamy czas pobytu na powietrzu do kilku godzin dziennie. Obnażone dziecko wystawione na bezpośrednie działanie powietrza i światła może przebywać z początku 1-0—15 minut, później codziennie przedłużamy czas kąpieli powietrznych w przybliżeniu od

– 1 do 2 godzin. W gorące dni letnie wskazane jest, by niemowlę zupełnie obnażone przebywało w cieniu do kilku godzin na świeżym powietrzu, przy czym należy stopniowo dziecko do tego przyzwyczajać. W porach chłodniejszych, a więc późną jesienią, zimą i wiosną, również przyzwyczajamy niemowlęta do pobytu na powietrzu z tym, że należy zwrócić uwagę, by dziecko było dostatecznie ciepło ubrane. Od 2 lub 3 tygodnia istoisujemy początkowo werandowanie, tzn. że dziecko przebywa przez pewien okres czasu (codziennie dłużej) przy otwartym oknie, po czym od 4—6 tygodnia wynosimy je na powietrze na dłuższy czas.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>