DZIAŁANIE FARMAKOLOGICZNE NORADRENALINY

Noradrenalina, adrenalina i izoprenalina podane dożylnie zmieniają napięcie mięśni gładkich, czynność serca i metabolizm tkanek.

Noradrenalina silnie kurczy naczynia krwionośne skóry, jelit, śledziony i nerek, a nawet naczynia mięśni szkieletowych.

Wzrost ciśnienia tętniczego po podaniu noradrenaliny jest tak znaczny, że na drodze odruchu z baroreceptorów pojawia się rzadkoskurcz. Bezpośrednie pobudzające działanie noradrenaliny na serce jest zbyt słabe, aby zneutralizować odruchową wagotonię. Noradrenalina również znacznie słabiej od pozostałych dwu amin katecholowych rozszerza oskrzeliki i aktywuje przemianę węglowodanowo-tłuszczową.

Adrenalina słabiej niż noradrenalina kurczy naczynia skórne i trzewne, natomiast w przeciwieństwie do niej adrenalina rozszerza naczynia mięśni szkieletowych. Adrenalina zwiększa również przepływ przez naczynia wieńcowe, zwiększa częstość i siłę skurczów mięśnia sercowego, a także zwiększa zużycie tlenu przez serce.

Wypadkową sercowo-naczyniowego działania adrenaliny jest niewielki wzrost ciśnienia krwi lub niewielki jego spadek, w zależności od warunków doświadczenia. Adrenalina rozszerza oskrzeliki, hamuje ruchy jelit, rozszerza źrenice, zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i kurczy śledzionę. Hormonalne działanie adrenaliny przejawia się wzrostem stężenia we krwi glukozy, mleczanów, pirogronianów oraz wolnych kwasów tłuszczowych w wyniku uczynniania procesów glikogenołizy i lipo- lizy.

W przeciwieństwie do pozostałych dwu amin izoprenalina powoduje uogólniony rozkurcz wszystkich naczyń krwionośnych. Izoprenalina wy wiera jeszcze silniejsze od adrenaliny dodatnie działanie inotropowe, chro- notropowe i dromotropowe na serce. Pomimo zwiększenia pojemności wyrzutowej i minutowej serca, podanie izoprenaliny zawsze powoduje spadek ciśnienia tętniczego w związku ze zmniejszeniem oporów w naczyniach obwodowych. Izoprenalina silniej niż adrenalina rozszerza oskrzela i hamuje ruchy jelit. Metaboliczne działanie izoprenaliny w pewnych przypadkach przypomina działanie adrenaliny,

Dopamina wywiera działanie krążeniowe podobne do adrenaliny, lecz 50 – 250 razy słabsze. Działanie metaboliczne dopaminy jest jeszcze słabiej wyrażone.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>