POLEKOWA ZASADOWICA ODDECHOWA

Etiologia [3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 25, 26]. Przyczyną zasadowicy oddechowej są leki pobudzające ośrodek oddechowy. Spośród nich należy wymienić pochodne kwasu salicylowego oraz teofiliny.

Zasadowica oddechowa spotykana w zatruciu salicylanami (tylko w pierwszej fazie zatrucia) i teofiliną ma charakter ostry.

Patogeneza. Nadmierne pobudzenie ośrodka oddechowego jest przyczyną hiperwentylacji płuc, Ta, zwiększając wydalanie dwutlenku węgla z organizmu, wywołuje hipokapnię i zasadowicę oddechową.

W obrazie klinicznym ostrej zasadowicy oddechowej dominują bóle i przyspieszona czynność serca, duszność, stany płaczliwości i depresji, zawroty głowy, stany lękowe, parestezje kończyn górnych i dolnych, napady tężyczkowe, zaburzenia mowy, nudności i wymioty oraz zlewne poty.

Rozpoznanie polekowej zasadowicy oddechowej opiera się głównie na wywiadzie lekarskim oraz wynikach badań gazometrycznych krwi. Te ostatnie są niezbędne w celu prawidłowego ustalenia rozpoznania.

Leczenie. Polega ono na odstawieniu leku wywołującego hiperwenty- lację oraz podawaniu leków uspokajających (najlepiej pochodnych kwasu barbiturowego). W drugiej fazie zatrucia pochodnymi kwasu salicylowego (ok. 4-8 h po zażyciu leku) rozwija się kwasica metaboliczna (p. Polekowa kwasica metaboliczna) wymagająca intensywnego podawania środków alkalizujących, a czasami nawet zastosowania hemodializy. czeniu tężyczki lub osteoporozy, u chorych otrzymujących ubogotłuszczo- wą dietę i jednocześnie witaminę D domięśniowo. U dzieci zespól ten najczęściej występuje przy wprowadzeniu „uderzeniowej” metody zapobiegania i leczenia krzywicy.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>