ZAPALENIE GRUCZOŁÓW BARTHOLINA

Gruczoły Bartholina ulegają często zakażeniu rzeżączkowemu i to zarówno w przebiegu procesu ostrego, jak przewlekłego, przy czym zapalny proces obejmuje zazwyczaj oba gruczoły. Nie zawsze dochodzi do ich zropienia, Czasami o toczącym się w ich obrębie procesie zapalnym świadczy wlko zaczerwienienie ujścia ich przewodów, wyglądające jak małe, czerwone plamki.

W przypadkach ostrych warga duża i mała po stronie chorej obrzękają, powiększają się i stają się bolesne. Chora nie może chodzić i z konieczności pozostaje w łóżku. Ciepłota ciała podnosi się. Zazwyczaj wytwarza się ropień, który przebija do przedsionka pochwy, po czym ostre objawy ustępują.

Wbrew dawniejszym zapatrywaniom pochwa ulega zakażeniu rzeżączko- wemu u kobiet dorosłych tylko wyjątkowo (np. w ciąży i po przekwitaniu). U dziewczynek natomiast, u których-jak już wyżej wspominano – nabłonek śluzówki pochwy jest cienki i delikatny, zapalenie tego typu trafia się Kobieta doznaje uczucia palenia i bólu w dolnej części pochwy i u wejścia do niej.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>