TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW CZĘŚĆ 2

Ponieważ rozwój prawidłowej flory bakteryjnej pochwy zależy od jej kwaśności, wskazane jest w przypadkach obniżenia się tej kwaśności wprowadzanie do pochwy tzw. związków moderatorowych, w których stężenie jor.ów wodorowych zbliżone jest do prawidłowego stężenia ich w pochwie zdrowej (np, acigen itd.).

Środki bakteriobójcze zalecamy w upławach także w postaci gałek i tabletek. Stosuje się je głównie w upławach pochodzenia zapalnego. Z najczęściej przepisywanych wymienić należy boraks io %, ichtiol itp. Bardzo często dodaje się do gałek pochwowych pewne drobne ilości preparatów sulfamidowych.

Uporczywe i trudno ustępujące upławy wywołane przez plcśniawki (soor) leczy się najlepiej pędzlowaniami pochwy 10% boraks-gliceryną lub 5% roztworem azotanu sodu. Należy przed każdym zapędzlowaniem usunąć za pomocą wacików białawe, grudkowate złogi, pokrywające ściany pochwy i jej sklepienia.

Bardzo ważna rola w leczeniu uplawów przypada terapii ogólnej. Pierwsze miejsce zajmuje tu stosowanie wapnia (Calcium gluconalum, Calcium lacticum). Nie można również zapominać o wielkim znaczeniu leczniczym ciał rujopędnych w dużych dawkach (10-20 zastrzyków hormonu rujowego w ogólnej dawce 250000-300000 j. m.).Z innych leków wymienić należy przetwory żelaza i arsenu, witaminy A i D ild. jako środki krwiotwórcze i wzmacniające. Korzystny wpływ sportu, gimnastyki, kąpieli świetlnych, powietrznych i wodnych nie ulega również wątpbwości.

Trudne do leczenia są uplawy pochodzenia neurogennego, będące następstwem zaburzeń w równowadze układu wegetatywnego. Opanowanie wzmożonego wydzielania gruczołów przedsionka pochwy i szyjki macicznej, które jest ich cechą znamienną, osiągnąć można przez podawanie atropiny (przez kilka tygodni w dawce po 0,25 mg dziennie).

Uplawy pozostające w związku ze starczym nieżytem pochwy, który jest wynikiem upośledzenia czynności dokrewnej jajników i osłabienia sil obronnych nabłonka pochwowego, leczy się – niezależnie od stosowania kąpieli lapisowej – dawkami ciał rujopędnych. Nie można zapominać, że następstwem starczego nieżytu pochwy bywa niekiedy nagromadzenie się ropy w jamie macicy, co wymaga odpowiedniego postępowania, często nawet bardzo radykalnego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>