Wnikanie granulocytów do płuc

Wnikanie granulocytów obojętnochłonnych do światła pęcherzyków płucnych i aktywny proces fagocytozy drobnoustrojów sprawiają, że liczba żywych bakterii zmniejsza się. Uwalniane z rozpadłych granulocytów enzymy proteolityczne rozpuszczają włóknik, który zostaje upłynniony. Struktura płuca w tym okresie zmienia się. Barwa płata staje się żółtawa w wyniku stłuszczenia granulocytów, które wniknęły do przestrzeni powietrznych. Płat płuca staje się wiotki, chociaż nadal jest kruchy, a z powierzchni przekroju uwalnia się żółtawy, mętny, nie pieniący się płyn.

W miarę upływu czasu płyn wysiękowy częściowo ulega resorpcji przy udziale układu chłonnego, jednak w znacznej mierze zostaje wykrztuszony. Po usunięciu wysięku stopniowo dochodzi do odnowy nabłonka pęcherzyków i po-stępującego upowietrznienia płuca. Tempo oczyszczania płuca i powrotu do sta-nu prawidłowego może trwać nawet do 4 tygodni, w zależności od czynników miejscowych i ogólnoustrojowych. s Zapalenie zrazikowe albo płacikowe (pneumonia lobaris, acinaris lub bron- chopneumonia fibrinosa) dotyczy wybranych zrazików płuc, często równocześnie w obu płucach. Często zmiany w zrazikach mogą się łączyć, zlewać ze sobą, zaj-mując różne obszary płata czy płuca. W zapaleniu płatowym zmiany okresowe mogą znajdować się w różnym stopniu przemian, a zatem obok zrazików wyka-zujących cechy np. zwątrobienia czerwonego mogą leżeć ogniska zwątrobienia szarego czy żółtego. Nadaje to wielobarwny wygląd ogniskom zapalnym, które na przekrojach są wyniosłe nad powierzchnię przekroju. Struktura histologiczna zmian jest odpowiednio identyczna, jak opisano w obrazach mikroskopowych zapalenia płatowego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>