Wielkie postępy w stomatologii

Po odzyskaniu niepodległości Polski entuzjazm garstki pozostałej przy życiu grupy pracowników naukowych oraz duży zespół młodych lekarzy, którzy włączyli się do pracy naukowej i organizacyjnej, pozwolił na stopniowe odbudowanie i następnie rozbudowanie stomatologicznego szkolnictwa wyższego a później średniego. Powstawały kolejne oddziały stomatologiczne (obecnie istnieje 10) przy wydziałach lekarskich akade- patii. Nie udało się jeszcze całkowicie wyjaśnić etiologii tych schorzeń, a tym samym ich leczenie ma głównie charakter objawowy.

Wielkie postępy, jakie poczyniła nauka, zdają się wróżyć, że przy użyciu coraz doskonalszych przyrządów i metod badawczych uda się odpowiedzieć na najważniejsze pytania odnośnie do obu wymienionych problemów — kiedy i dlaczego jedni osobnicy wykazują dużą odporność, a drudzy ulegają któremuś z tych schorzeń. Badania w tym kierunku toczą się na całym świecie i istnieją nawet międzynarodowe towarzystwa naukowe patronujące tym poczynaniom. Także inne działy stomatologii mają odpowiednie organizacje międzynarodowe. Członkami ich są również nasi naukowcy, biorąc czynny udział w wielu pracach.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>